Search
Close this search box.
NATREG logo

"Managing Natural Assets and Protected Areas as Sustainable Regional Development Opportunities"

(NATREG)

Akronim:

NATREG

Trajanje projekta:

03. 2009. – 06. 2011.

Ukupna vrijednost projekta:

2.288.864 Eura

Izvor financiranja:

South East Europe Transnational Cooperation Programme

Projektni partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja Republike Slovenije, Regionalni centar za okoliš iz Slovenije, Ured za prostorno planiranje Veneto, Emilija Romagna (ARPA), Koruški Ured za zaštitu prirode, Ekonomski Institut Koruškog Sveučilišta, Štajerska (Ured za prostorno planiranje) i Javno preduzeće Vojvodina šume Šumsko gazdinstvo „Banat, te Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije kao vodeći partner.

O projektu:

U okviru projekta kroz suradnju partnera u projektu iz Austrije, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije obrađena su posebno zaštićena područja u tim zemljama te je prezentirana njihova biološka i krajobrazna raznolikost kao velik potencijal za društveni i gospodarski razvoj. Cilj toga bio je povećati vidljivost očuvane prirode i okoliša kao velike vrijednosti u svakoj od tih država, te uspostaviti transnacionalnu i multi-sektorsku suradnju i stvoriti zajedničku strategiju za integrirano upravljanje u zaštićenim područjima.

U svakoj zemlji partneru odabrano je pilot područje na kojem su se odvijale projektne aktivnosti, a za Hrvatsku to je bilo područje uz rijeku Muru i Dravu u Koprivničko-križevačkoj županiji. Vezano za to područje u okviru projekta NATREG Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije održala treninge, sastanke i radionice na kojima su sudjelovali i ostali partneri u projektu.

Također u okviru projekta izrađene su dvije brošure i poster te: Regionalna i prekogranična strategija „Zelene mreže“ Regionalnog parka Mura-Drava na području Koprivničko-križevačke županije, Prijedlog plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava na području Koprivničko-križevačke županije, Prijedlog potrebnih mjera zaštite vodenih i vlažnih staništa preventivno zaštićenog regionalnog parka Mura-Drava, Stručne podloge valorizacije vodenih i vlažnih staništa preventivno zaštićenog regionalnog parka Mura-Drava, Nacrt plana upravljanja vodenim staništima Regionalnog parka Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji, Studija procjene utjecaja na okoliš za projekt poučne staze Lepa Greda -Bakovci, Studija procjene utjecaja na okoliš za projekt smještajnog objekta i kampa u Lepoj Gredi, Prirodna resursna osnova i razvoj turizma u Regionalnom parku Mura – Drava u Koprivničko križevačkoj županiji, Akcijski plan za razvoj turizma na lokacijama Lepa Greda i Bakovci u Regionalnom parku Mura – Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Cilj projekta

Razviti zajedničku transnacionalnu strategiju upravljanja u zaštićenim područjima čija je svrha osigurati istovremeno korištenje i očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti posebno zaštićenih područja.