Search
Close this search box.
LIFE logo
DRAVA LIFE logo
Natura 2000 logo

„DRAVA LIFE – Integrated River Management“

(DRAVA LIFE)

Akronim:

“DRAVA LIFE”

Trajanje projekta:

1. prosinca 2015. do 30. studenoga 2024.

Ukupna vrijednost projekta:

4.624.261 eura

Izvor financiranja:

LIFE Programme

Projektni partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Zeleni Osijek udruga za zaštitu prirode i okoliša, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, WWF Austrija, te Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama kao vodeći partner.

O projektu:

Riječni ekosustavi među najugroženijim su ekosustavima u Europi, a rijeka Drava je jedan je jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi. Provedbom aktivnosti projekta „DRAVA LIFE“, koje uključuju obnovu rijeke te suradnju nadležnim tijela iz područja upravljanja vodama, zaštite prirode i nevladinim organizacijama doprinijeti će se unaprjeđenju stanja riječnog ekosustava Drave u Hrvatskoj, podići svijest i unaprijediti znanje o Natura 2000 područjima. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo. Tijekom provedbe projekta partneri će uspostaviti obrazovne centre i poučne staze uz rijeku Dravu te provoditi mjere za usmjeravanje posjetitelja. Uz to, organizirat će se nekoliko izložbi i provesti opsežne aktivnosti podizanja svijesti u suradnji s lokalnim stanovništvom i školama.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao jedan od partnera u okviru projekta „DRAVA LIFE“ provodi niz aktivnosti koje se odnose na izgradnju promatračnica uz rijeku Dravu, uspostavu poučne staze s info-edukativnim tablama, klupama i koševima, te održavanje uspostavljene poučne staze čišćenjem i uklanjanjem nepoželjne vegetacije tijekom trajanja projekta, organizaciju 5 terenskih škola u prirodi u projektnom području, nabavu dalekozora i ključeva/knjiga za identifikaciju ptica te izradu promotivno-edukativnih materijala.

Cilj projekta

Cilj projekta „DRAVA LIFE“ je unaprijediti ekosustav Drave u Hrvatskoj provedbom različitih aktivnosti obnove rijeke i podizanja svijesti, uspostavom prekogranične suradnje i smanjenjem čovjekova ometanja riječnih ptica.

Za više informacija o projektu posjetite službenu stranicu projekta: https://www.drava-life.hr/hr/naslovnica/