Search
Close this search box.

Park šuma
"Župetnica"

 • Naziv zaštićenog područja:
 • Park šuma “Župetnica”
 • Kategorija zaštite:
 • park-šuma
 • Datum proglašenja:
 • 19.06.1983.
 • Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju:
 • Skupština Općine Križevci
 • Akt o proglašenju:
 • Odluka o proglašenju područja “Župetnica” posebno zaštićenim Broj: 01-616/1-1983. od 10.06.1983.
 • Broj službenog glasila:
 • „Službeni vjesnik Općine Križevci“ broj 05/83
 • Površina iz akta o proglašenju:
 • 36,49 ha
 • Broj registra u Upisniku zaštićenih područja:
 • 344

O području:

Šumski predio Župetnica nalazi se zapadno od grada Križevci i 1983. godine zaštićen je na temelju Zakona o zaštiti prirode u površini od 62,33 ha kao „Park šuma Župetnica. To je miješani šumski kompleks u kojem se nalaze prirodne sastojine hrasta kitnjaka, običnog graba, crne johe, te pokoje stablo poljskog jasena, obične bukve, divlje trešnje, klena, lipe, divlje jabuke što tom području daje izuzetnu fitocenološku, pejzažnu i estetsku vrijednost. Ljepotu te park šume nadopunjuje i šumski rasadnik s nizom hortikulturnih sadnica listača i četinjača, te ukrasnog grmlja. Zbog svojih strukturnih osobina, fitocenološke pripadnosti i položaja u odnosu na grad Križevce Park šuma Župetnica predstavlja „pluća“ grada Križevci. Namijenjena je za odmor i rekreaciju. Prirodne sastojine hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum) čine podlogu ekološke stabilnosti ovog zaštićenog područja.

Veliku pejzažnu vrijednost tom području daju i ostale prisutne šumske sastojine, a to je zajednica crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae), zastupljenost poljskog jasena, obične bukve, divlje trešnje, klena, lipe, divlje jabuke, te pokoje stablo alohtonog bagrema. U okviru zaštićenog područja nalazi se i šumski rasadnik u kojem se uzgaja čitav niz šumskih i hortikulturnih sadnica četinjača i listača, te razne vrste ukrasnog grmlja. Time on predstavlja malenu estetsku i ekološku oazu u tom prostoru.
Mogućnost za rekreaciju unutar ove Park šume pruža i obnovljena trim staza.

Osim te trim staze projektom uređenja i gospodarenja iz 1986. godine predviđena je i izgradnja arboretuma s pedeset jednom vrstom drveća, podizanje novih šumskih kultura, izgradnja jezera s rekreativnim sadržajem, obnova i uređenje područja uz već postojeći lovački dom i još mnoštvo drugih sadržaja. Međutim, zbog nedostatka financijskih sredstava to još nije ostvareno. Gospodarenje i zaštita ove Park šume odvija se u skladu s posebnim Programom gospodarenja donesenim 1986. godine. Njime je u ovoj Park šumi predviđena samo sanitarna sječa putem prorede, te je ta šumska sastojina danas vrlo sačuvana.

 • Odluka o proglašenju područja “Župetnica” posebno zaštićenim („Službeni vjesnik Općine Križevci“ broj 05/83)
Facebook
Twitter
LinkedIn