Search
Close this search box.

Zaštićene vrste

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18,14/19 i 127/19) vrste se štite u kategoriji strogo zaštićenih divljih vrsta. Strogo zaštićenim vrstama proglašavaju se zavičajne divlje vrste koje su ugrožene ili su usko rasprostranjeni endemi ili divlje vrste za koje je takav način zaštite propisan propisima Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta ili međunarodnih ugovora koje sklapa Republika Hrvatska. Strogo zaštićene vrste proglašavaju se pravilnikom Ministarstva nadležnog za zaštitu prirode, na prijedlog Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama, „Narodne novine“ broj 144/13, 73/16).

Strogo zaštićene biljke, gljive, lišajeve i alge iz prirode, u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti zabranjeno je brati, rezati, iskopavati, sakupljati ili uništavati.

Isto tako, strogo zaštićene životinje zabranjeno je:

  • namjerno hvatati ili ubijati,
  • namjerno uznemiravati, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije,
  • namjerno uništiti ili uzimati jaja,
  • namjerno uništiti, oštetiti ili uklanjati njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla,
  • oštetiti ili uništiti područja njihova razmnožavanja ili odmaranja.

→ Zaštićene vrste u Koprivničko-križevačkoj županiji