Dokumenti

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 144/22, u daljnjem tekstu: Zakon) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao javni naručitelj obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnik naručitelja iz članka 76. Zakona ili s njim povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu istog članka Zakona.

Koncesijska odobrenja

Registar ugovora Javne ustanove
Napomena: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 144/22) i članku 4. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) registar ugovora za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije ustrojen je i objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/