Search
Close this search box.

Značajni krajobraz
Kalnik

 • Naziv zaštićenog područja:
 • Značajni krajobraz Kalnik
 • Kategorija zaštite:
 • značajni krajobraz
 • Datum proglašenja:
 • 04.05.1985.
 • Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju:
 • Skupština Općine Križevci
 • Akt o proglašenju:
 • Odluka o proglašenju Kalnika značajnim krajolikom Broj: 01-879/1-1985. od 19.4.1985.
 • Broj službenog glasila:
 • „Službeni vjesnik Općine Križevci“ broj 05/85
 • Površina iz akta o proglašenju:
 • 4.200,00 ha
 • Broj registra u Upisniku zaštićenih područja:
 • 352

O području:

Izmjena gorskih masiva i brojnih poprečnih dolina daju Kalničkom gorju izgled prilično rastrgane planine.

Sva ta geološka i geomorfološka specifičnost iz čega proizlazi i krajobrazna raznolikost te raznolikost flore, bio je razlog da se najistaknutije i najviše područje planine Kalnik s okolnim šumskim sastojinama 1985. godine zaštiti Zakonom o zaštiti prirode kao „Značajni krajobraz Kalnik. Ono zauzima površinu od 4200 ha, a unutar njega nalazi se i manje zaštićeno područje „Posebni botanički rezervat Mali Kalnik“ površine 5,35 ha.

Raznolikost reljefa, njegova građa kao i posebnost mikroklime rezultiraju se u specifičnosti kulturne i povijesne baštine tog područja kao i bogatstvu biljnih zajednice, koje tu rastu. Sve to dočarava nam i Kalnička kružna, 5 km duga poučna staza koja počinje u dijelu zaštićenog područja koje se nalazi neposredno pored planinarskog doma. Na lokalitetu Značajnog krajobraza Kalnik susrećemo neke biljke koje pripadaju srednjoeuropskom i euroazijskom flornom elementu, kao i one s mediteranskim, ilirskim, pontskim i alpskim karakteristikama. Njegov planinski dio prekriven je listopadnom šumom, dok čistih crnogoričnih šuma nema osim fragmentarno sađenih crnogoričnih sastojina. Nisko rašće čine pretežno biljke: lazarkinja, ljubica, žednjak, kalnički jaglac, bljušt, zdravčica, plučnjak, kopitnjak, šumarica, ciklama, i druge, dok malobrojne livade također karakterizira velik broj biljnih vrsta od kojih mnoge spadaju u zaštićene biljne vrste prema Zakonu o zaštiti prirode. Međutim, osim bogatstva biljnih zajednica i specifičnog reljefa pejzažnu sliku Značajnog krajobraza Kalnik upotpunjuju i kalnički vinogradi iza čijih se brežuljaka skrivaju prekrasne kalničke kleti, koje odražavaju sva obilježja tradicijske arhitekture tog kraja. Tu su i ostaci zidina utvrda starih gradova Velikog i Malog Kalnika, zaštićenih spomenika kulture, koji svojim estetskim, kulturno-povijesnim i turističkim značenjem upotpunjuju znanstvenu vrijednost i ljepotu biološke i krajobrazne raznolikosti koju pruža Značajni krajobraz Kalnik.

Isto tako, područje je i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja pod nazivom „Bilogora i Kalničko“ gorje identifikacijskog broja „HR1000008“ definirano kao POP područje značajno za očuvanje ptica, te područje pod nazivom „Kalnik-Vranilac“ identifikacijskog broja „HR2001318 definirano kao područje značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (POVS).

 • Odluka o proglašenju Kalnika značajnim krajolikom („Službeni vjesnik Općine Križevci“ broj 05/85)
Facebook
Twitter
LinkedIn