Search
Close this search box.

Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav

S ciljem zaštite i očuvanja prirode, a nakon dugogodišnjih napora i uspješne regionalne suradnje Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije, međunarodno koordinacijsko vijeće UNESCO-vog programa „Čovjek i biosfera” (MAB) dana 15. rujna 2021., godine na svojoj 33. sjednici održanoj u Abuji u Nigeriji proglasilo je prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država.

To je prvi u svijetu proglašen rezervat biosfere koji se proteže kroz 5 država: Austriju, Hrvatsku, Mađarsku, Sloveniju i Srbiju, te predstavlja najveće zaštićeno riječno područje u Europi koje se proteže na gotovo milijun hektara i 700 kilometara riječnog toka i njegovo proglašenje predstavlja proširenje postojećeg bilateralnog rezervata koji je također od strane koordinacijskog vijeća UNESCO-ovog Programa „Čovjek i biosfera”, 2012. godine proglašen između Hrvatske i Mađarske.

Novoproglašeni Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država objedinjuje sljedeće rezervate biosfere: Donja dolina Mure (Austrija), Rijeka Mura (Slovenija), Bačko Podunavlje (Srbija) te Mura–Drava–Dunav (Mađarska i Hrvatska).

Kronološki gledano aktivnosti uspostavljanja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav odvijale su se ovim redom:

  • 2011. godine bio je njihov službeni početak, kada su ministri zaštite okoliša 5 zemalja: Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije u mađarskom gradu Gödöllőu potpisali Deklaraciju o uspostavi prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav,
  • 2012. godine proglašen je hrvatsko-mađarski Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav,
  • 2017. godine na području Republike Srbije proglašen je Rezervat biosfere Bačko Podunavlje,
  • 2018. godine na području Republike Slovenije proglašen je Rezervat biosfere Mura,
  • 2019. godine na području Republike Austrije proglašen je Rezervat biosfere Donja dolina Mure (koji je predstavljao i posljednji preduvjeti za zajedničku nominaciju svih
    5 zemalja),
  • u rujnu 2019. godine koordinacijski odbori svih 5 zemalja zajednički su izradili nominacijski obrazac za proglašenje prvog petodržavnog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav,
  • u svibnju 2020. godine nakon od strane nadležnih ministra Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije potpisa nominacijskog obrasca i ministarske deklaracije svi Nominacijski dokumenti predani su UNESCO MAB Tajništvu,
  • 15. rujna 2021. godine koordinacijsko vijeće UNESCO programa „Čovjek i biosfera” (MAB) u Abuji u Nigeriji je proglasilo prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država – Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije.

Područje Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država proglašeno je s ciljem očuvanja bioraznolikosti i poticanja održivog razvoja na području koje on obuhvaća. To je značajni ekosustav koji je sačinjen od mozaika vlažnih staništa poput poplavnih šuma, vlažnih travnjaka, sprudova, obala, napuštenih korita i meandara rijeka, te obiluje brojnim rijetkim i ugroženim staništima i vrstama. On ima zaštitnu, razvojnu i logističku funkciju, čiji je zadatak promovirati skladan suživot čovjeka i prirode, očuvati iznimne prirodne vrijednosti, biološku i krajobraznu raznolikost, davati podršku istraživanju, monitoringu i razmjeni podataka vezanih uz zaštitu prirode, kao i pronalaziti rješenja za očuvanje bioraznolikosti i poticati socio-ekonomski razvoj.

Galerija - Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav