Search
Close this search box.

U Đurđevcu održan sastanak partnera u sklopu projekta NATREG

U gradu Đurđevcu dana 02. i 03. ožujka 2011. godine Javna ustanova za Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije organizirali su stručni skup u sklopu kojeg je održan sastanak svih partnera uključenih u projekt NATREG. Taj projekt dio je Transnacionalnog programa za Jugoistočnu Europu (SEE) i financiran je iz sredstava Europskog regionalnog razvojnog fonda (ERDF) Europske unije. Na skupu je sudjelovalo 40 stručnjaka iz pet zemalja. Uz deset postotne partnere Javnu ustanovu za Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na skupu su sudjelovali i ostali partneri u projektu i to Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja i Regionalni centar za okoliš iz Slovenije, Regije Veneto i Emilia Romanja iz Italije, Koruška, Štajerska i Sveučilište Koruške iz Austrije te Vojvodinašume iz Srbije, te kao vodeći partner u projektu Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije.

Pozdravni govor g. SobotaSkup je otvorio zamjenik župana g. Darko Sobota te je ispred Koprivničko-križevačke županije pozdravio sve partnere projekta, pohvalio dosadašnje rezultate i zaželio im uspješan rad na skupu i daljnjim aktivnostima projekta.

Prvi dan skupa protekao je u raspravi svih partnera o postignutim i planiranim rezultatima koji se očekuju od projekta NATREG. Budući da je osnovni cilj tog projekta predložiti rješenja kako iskoristiti prirodne vrijednosti za održivi razvoj, s posebnim odobravanjem i zadovoljstvom pozdravljena je informacija da je područje rijeka Mure i Drave, koje je kao pilot područje u Koprivničko-križevačkoj županiji i Republici Hrvatskoj odabrano za stručnu obradu u okviru NATREG projekta uredbom Vlade Republike Hrvatske prije nekoliko dana dobilo trajnu zaštitu kao Regionalni park Mura-Drava. Time je opravdan i pohvaljen odabir tog područja kao pilot područja koje su predložili Javna ustanova za Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

Drugog dana skupa predstavljena je izrađena Studija turističkih resursa Regionalnog parka Mura-Drava i Stručna podloge valorizacije vodenih i vlažnih staništa regionalnog parka Mura-Drava na području Koprivničko-križevačke županije, koja je stručno valorizirala šest vodenih i vlažnih staništa na području Regionalnog parka Mura-Drava i to: mrtvica Đelekovec, Osedrek, Lepa greda i Bakovci, te Šoderica i Ješkovo. Prezentacijom je također predstavljeno područje Regionalnog parka Mura-Drava. Ostatak dana je iskorišten za obilazak dijela pilot područja Regionalnog parka Mura-Drava i njegovu prezentaciju. Posjećene su galerija naivne umjetnosti u Hlebinama, Šoderica, Posebni zoološki rezervat Veliki Pažut, ušće Mure u Dravu, Značajni krajobraz Čambina, Repaški most i Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci, čime su se partneri iz susjednih zemalja barem djelomično upoznali s zaštićenim prirodnim vrijednostima i ljepotama Koprivničko-križevačke županije.

Sudionici skupaSudionici skupaPrezentacije partnera NATREG projektaPrezentacije partnera NATREG projektaPredavanje gđa. Irina ZupanŠodericaRijeka_DravaRepaški mostPosebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci

Facebook
Twitter
LinkedIn