Search
Close this search box.

Posebni rezervat šumske vegetacije
"Dugačko brdo"

 • Naziv zaštićenog područja:
 • Posebni rezervat šumske vegetacije “Dugačko brdo”
 • Kategorija zaštite:
 • posebni rezervat
 • Podkategorija zaštite:
 • šumske vegetacije
 • Datum proglašenja:
 • 07.04.1973.
 • Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju:
 • Skupština Općine Koprivnica
 • Akt o proglašenju:
 • Odluka o proglašenju dijela šume »Dugačko Brdo« specijalnim rezervatom šumske vegetacije; Broj: 3-322/22-1973. od 30.03.1973.
 • Broj službenog glasila:
 • „Službeni glasnik Općine Koprivnica“ broj 02/73
 • Površina iz akta o proglašenju:
 • 10,91 ha
 • Broj registra u Upisniku zaštićenih područja:
 • 288

O području:

Posebni rezervat šumske vegetacije »Dugačko brdo« dio je šumskog predjela gospodarske jedinice Dugačko brdo. Obuhvaća odsjek 29a. Zaštićen je 1973. godine u površini od 10,91 ha. Lociran je u blizini Koprivnice na području Općine Sokolovac, a dodiruje i jugoistočne obronke Kalnika. Nalazi se na nadmorskoj visini od oko 250 m i zajedno s obližnjim obroncima Bilogore, čini dio turističko-rekreativne i lovne zone Koprivnice.

To je miješana šumska sastojina, u kojoj je bukva najzastupljenija, a ima i hrasta kitnjaka i graba, dok druge vrste i neki lišćari dolaze pojedinačno. Starost te sastojine iznosi oko 100 godina, a u njoj reprezentativan značaj ima bukva koja je vrlo dobre vitalnosti.

Svrha zaštite ovog područja je očuvati miješanu stogodišnju šumsku sastojinu, u kojoj reprezentativan značaj ima bukva, čija je tipična visoka zastupljenost u odnosu na druge vrste drveća.

Bukve na području rezervata ima oko 80 %, hrasta kitnjaka do 10%, graba do 10 %, dok lišćari i druge vrste dolaze pojedinačno. Sastojina je vrlo dobre vitalnosti.

Unutar tog zaštićenog odsjeka 1998. godine izdvojena je ploha u površini od 1ha, te uključena u međunarodni projekt „ČOVJEK I BIOSFERA“ (MAB). To je trajna ekološka ploha tipa takozvane sekundarne prašume u kojoj osim multidisciplinarnih istraživanja nikakvi drugi čovjekovi zahvati nisu dozvoljeni.

Cilj projekta, čiji je koordinator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, je pratiti promjene u tom tipičnom ekosustavu šumske sastojine gdje dominira bukva. Za zaštićeno područje propisane su Mjere zaštite za Posebni rezervat šumske vegetacije Dugačko Brdo („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  broj 2/02).

Posebni botanički rezervat šumske vegetacije »Dugačko brdo« je i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja pod nazivom Bilogora i Kalničko gorje, identifikacijskog broja „HR1000008“ definirano kao POP područje, značajno za očuvanje ptica.

 • Odluka o proglašenju dijela šume »Dugačko Brdo« specijalnim rezervatom šumske vegetacije („Službeni glasnik Općine Koprivnica“ broj 02/73)
 • Mjere zaštite za Posebni rezervat šumske vegetacije Dugačko brdo („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/02)

Karta - Dugačko brdo

Galerija - Dugačko brdo

Facebook
Twitter
LinkedIn