Search
Close this search box.

Održane trening radionice u okviru projekta NATREG

NATREG

U sklopu projekta NATREG Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije tijekom mjeseca prosinca organizirala je dvije trening radionice u prostorijama Hotela Picok u Đurđevcu. Obje radionice imale su edukacijski karakter.

Sudionici trening radionice održane 5. prosinca 2010. godine bili su predstavnici nevladinih ekoloških udruga i jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije te ekoloških službi tvrtki koje su uključene u korištenje pilot područja preventivno zaštićenog Regionalnog parka Mura-Drava. Na trening radionici održanoj 15. prosinca 2010. godine sudjelovale su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Zavodi za prostorno uređenje susjednih županija, predstavnici glavnog partnera u projektu Zavoda za zaštitu prirode Republike Slovenije, predstavnici Državnog 

Uvodni_pozdrav

zavoda za zaštitu prirode iz Zagreba, inspekcije zaštite prirode i stručnih službi Ministarstva kulture, Upravnog odjela za poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije, grada Đurđevca, te PORE-Razvojne agencije Podravine i Prigorja.
Sudionike obje radionice prigodnim riječima pozdravio je Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije g. Darko Sobota.

Tematika održanih predavanja i prezentacija na obje radionice bila je usmjerena na informacije o ekološkoj mreži Republike Hrvatske, NATURA 2000 područjima i aktivnostima NATREG projekta, te predstavljanje zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije s posebnim naglaskom na preventivno zaštićeno područje Regionalnog parka Mura-Drava u dijelu koji se nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije i koje je ujedno izabrano za pilot područje u Republici Hrvatskoj u okviru projekta NATREG. Cilj trening radionica bio je prikupiti inpute za održivo korištenje te prirodne vrijednosti i smjernice za izradu nacrta Plana upravljanja kao i Prostornog plana posebnih obilježja za područje rijeke Drave.

Nakon održanih predavanja i prezentacija u praktičnom dijelu trening radionice obrađivane su teme koje su se odnosile na prirodu, turizam, SWOT analizu prostora i promociju potencijala zaštićenih prirodnih vrijednosti i potencijalno vrijednih prirodnih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, a s posebnim naglaskom na pilot područje Regionalnog parka Mura-Drava.

Predavanje_Nevena_Trenca     Prakticni_dio1    Prakticni_dio2    Sudionici_2_radionice

Facebook
Twitter
LinkedIn