Search
Close this search box.

Projekt NATREG

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije i Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije sudjeluju kao partneri iz Koprivničko-križevačke županije i Republike Hrvatske u projektu NATREG na Transnacionalnom programu South East Europe.

Vodeći partner u projektu je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Zavod za zaštitu prirode). Ostali parteri u projektu su: Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja RS, Regionalni centar za okoliš iz Slovenije, Veneto (Ured za prostorno planiranje), Emilija Romagna (ARPA), Koruški Ured za zaštitu prirode, Ekonomski Institut Koruškog Sveučilišta, Štajerska (Ured za prostorno planiranje) i JP Vojvodinašume Šumsko gazdinstvo „Banat“.

Cilj projekta je razvoj zajedničke transnacionalne strategije upravljanja u zaštićenim područjima. Svaki partner predložio je pilot područje na kojem će se izrađeni menagement plan primijeniti. Za Koprivničko-križevačku županiju kao pilot područje izabran je preventivno zaštićeni regionalni park Drava-Mura odnosno područje uz rijeku Dravu. Kroz projekt će se dobiti alati za evaluaciju prirodnih resursa u svrhu ekonomskog razvoja u skladu s održivim razvitkom.

Do sada je napravljen Plan komuniciranja u pilot području Mura-Drava, Analiza problematike u odnosu na zaštitu prirode u pilot području i web stranica pilot područja.

NATREG – Newsletter 02
May 2010

Facebook
Twitter
LinkedIn