Search
Close this search box.
THREE RIVERS - ONE AIM

„Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Cooperation for a Transboundary Biosphere Reserve“

(THREE RIVERS - ONE AIM)

Akronim:

„THREE RIVERS = ONE AIM“

Trajanje projekta:

01.09.2014. – 30.11.2015.

Ukupna vrijednost projekta:

930.662,78 €

Izvor financiranja:

IPA CBC HU-HR

Projektni partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije kao vodeći partner

O projektu:

U pretpristupnom razdoblju Republike Hrvatske u Europsku uniju, za hrvatske su regije bile raspoložive relativno ograničene mogućnosti prijave za EU sredstva. Zbog toga je mađarsko-hrvatski prekogranični program suradnje predstavljao priliku za Mađarske i Hrvatske susjedne regije da apliciraju za sredstva europskog sufinanciranja projekata. Jedna od glavnih težnji Europske unije je održivi i atraktivni okoliš. Iz tog razloga, prekogranični program suradnje između Mađarske i Hrvatske fokusirao se na razvoj krajolika u regiji Mura-Drava-Dunav, uključujući i njegovo prirodno i ruralno okruženje. Projekt „Three Rivers = One Aim“ pokazao se kao dobar primjer uspješne prakse u projektima te vrste. Ovim projektom projektni partneri međusobno su učili jedni od drugih, pokazivali su kako vode brigu o svojim zaštićenim područjima te kako probuđuju svijest lokalnog stanovništva i dionika imajući na umu zahtjeve koji sa sobom nosi status Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. U okviru projekta „Three Rivers = One Aim“ na području prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava provele su se različite aktivnosti u svrhu unapređenja stanja, obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti područja uz rijeke Muru, Dravu i Dunav, prezentaciju tog višestruko zaštićenog područja, povećanje svijesti javnosti o izuzetnoj biološkoj raznolikosti tog područja i važnosti njenog očuvanja.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela je aktivnosti izrade projekta Idejnog rješenja za promatračnice za ptice po kojem su iste izradili svi hrvatski projektni partneri, izgradnje i postavljanja dvije promatračnice za promatranje riječnog područja i ornitofaune, postavljanje informativno-edukativnih tabli o pticama i vrijednostima projektnog područja, organizirala je INFO/open day za sve partnere i ključne dionike u projektnom području, opremila edukativnu učionicu potrebnim namještajem i opremom, provela brojne radionice i edukacije o zaštiti prirode i njenim vrijednostima, nabavila knjige za determinaciju ptica i flore, izradila brošuru o pticama projektnog područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, održala nekoliko radionica za škole i ključne dionike, te u medijima promovirala projekt i aktivnosti koje je provela u okviru projekta.

Cilj projekta

Cilj projekta „Three Rivers = One Aim“ bio je očuvanje i obnova vrlo vrijedne prirodne baštine područja prekograničnog UNESCO-vog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i Regionalnog parka Mura-Drava, te ostvarivanje i poboljšanje prekogranične suradnje ustanova za zaštitu prirode s hrvatske i mađarske strane, kao i zaštita i promicanje karakterističnih staništa, vrsta i biološke raznolikosti na projektnom području, uspostava sustava praćenja (monitoringa) i stvaranje novih sadržaja i mogućnosti u svrhu održivog korištenja zemljišta i eko-turizma.