Search
Close this search box.

„Zaštita i revitalizacija Đurđevačkih pijesaka“

Trajanje projekta:

započeo 2006. godine

Vrijednost projekta:

5.700,00 €

Partneri (projektni tim):

CARDS projekt Institucionalno jačanje Državnog zavoda za zaštitu prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Grad Đurđevac, Hrvatske šume d.o.o., Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, Turistička zajednica grada Đurđevca, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Osnovna škola „Grgura Karlovčana“, Gimnazija „Dr. I. Kranjčeva“, Gimnazija „Fran Galović“, Ekološko društvo Đurđevac, Društvo „Roda“, Udruga vinogradara.

O projektu:

Kako bi se promoviralo i zaštitilo područje Posebnog rezervata Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela je faunistička istraživanja pod nazivom „Faunistička opažanja na podravskim pijescima“, istraživanje i monitoring pod nazivom „Geologija Đurđevačkih pijesaka“, botanička istraživanja pod nazivom „Zaštita botaničkog rezervata Đurđevački pijesci“, izrađena studija „Podravski pijesci i geografsko-botanički rezervat nekad i danas“, održan je stručni skup „Zaštita i revitalizacija Đurđevačkih pijesaka“ u okviru kojeg su doneseni zaključci o zaštiti posebnog rezervata, izrađen je Akcijski plan pilot projekta zaštite posebnog rezervata „Đurđevački pijesci“ i višegodišnji program aktivnosti pod nazivom „Zaštita i revitalizacija Đurđevačkih pijesaka“, izrađen je letak i plakat o posebnom rezervatu Đurđevački pijesci, izrađene i postavljene info table i oznake, projektirano i izrađeno ugibalište za posjetitelje, projektiran i izrađen vidikovac/promatračnica.

Cilj projekta

Cilj projekta „Zaštita i revitalizacija Đurđevačkih pijesaka“ bio je pokrenuti proces i pripremiti nacrt plana upravljanja rezervatom Đurđevački pijesci, omogućiti kontroliranu posjetu rezervatu Đurđevački pijesci s minimalnim negativnim utjecajem na vrste u rezervatu, izraditi materijale za promociju posebnog rezervata Đurđevački pijesci, pripremiti vodič za interpretatore kao osnovu za trajno osposobljavanje novih, razviti kvalitetnu, organiziranu i dobro osposobljenu skupinu interpretatora, razviti mrežu dionika koji će svaki na svom polju trajno osiguravati najučinkovitiju zaštitu rezervata Đurđevački pijesci, podići pažnju javnosti za vrijednosti Natura 2000 područja i važnost učinkovite i svrsishodne zaštite takvih lokaliteta.