Search
Close this search box.
Logo Đurđevački pijesci

„Održivo upravljanje i povećanje atraktivnosti Đurđevačkih pijesaka“

Trajanje projekta:

01.09.2015. – 01.08.2021.

Ukupna vrijednost projekta:

17.319.657,97 kn

Izvor financiranja:

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projektni partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Turistička zajednica Grada Đurđevca, Lokalna akcijska grupa Podravina, te Grad Đurđevac kao vodeći partner

O projektu:

Područje Đurđevačkih pijesaka važno je za lokalno gospodarstvo, turizam, ali se isto tako to područje može povezati s ostalim prirodnim i kulturnim bogatstvima područja koje ima svoje utemeljenje u povijesnoj baštini. Projektom „Održivo upravljanje i povećanje atraktivnosti Đurđevačkih pijesaka“ stavlja se naglasak na važnost zaštite ovog područja i očuvanja njegove biološke i krajobrazne raznolikosti, kao i intenzivniju promociju i povećanje svijesti javnosti o prirodnom bogatstvu koje predstavljaju Đurđevački pijesci.
Kako bi se doprinijelo povećanju atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine te ujedno doprinijelo društveno gospodarskom razvoju, svi partneri u projektu „Održivo upravljanje i povećanje atraktivnosti Đurđevačkih pijesaka“ proveli su niz aktivnosti u kojima je izrađena projektno-tehnička dokumentacija, izrađena Studija upravljanja posjetiteljima s Akcijskim planom, rekonstruirana dva objekta u nove objekte Posjetiteljskog centra i Škole u prirodi Borik, nabavljeni električni bicikli i postavljena stajališta odnosno punionice za bicikle, postavljenje informativno-edukativne table. Ovim su se projektom unaprijedili potrebni sadržaji i infrastruktura za razvoj različitih vrsta i specifičnih oblika turizma – obiteljskog, biciklističkog, školskog, izletničkog, ruralnog, kulturnog, zelenog, manifestacijskog, zdravstvenog i slično, ali na održiv način.
U okviru ovog projekta Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije je provela aktivnosti u kojima je obavila znanstveni monitoring područja i izradila „Stručne studije valorizacije i monitoringa područja Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci“, obavila dodatno ručno i strojno čišćenje područja rezervata od nepoželjne i nepješčarske vegetacije, te uklanjanjem sloja humusa otvorila nove površine golog pijeska, izradila i postavila informacijsko-edukacijske i interpretacijske table uz poučnu stazu od kojih je nekoliko prilagođeno osobama s invaliditetom , izradila edukativne materijale za različite dobne skupine posjetitelja (letci, edukativni materijali za radionice i sl.), izradila i postavila „Hotel za kukce“ i klupe za parkiranje bicikala i odmor posjetitelja te tijekom provedbe projekta održala brojne radionice i terenske edukacije. Svrha aktivnosti koje je Javna ustanova Koprivničko-križevačke županije provela bila je promocija područja posebnog rezervata i njegove bogate bioraznolikosti, te aktivnosti projekta koje se na njemu provode.

Cilj projekta

Cilj projekta „Održivo upravljanje i povećanje atraktivnosti Đurđevačkih pijesaka“ bio je povećanje turističke atraktivnosti uređenjem postojeće i izgradnjom nove posjetiteljske infrastrukture i sadržaja uz uspostavu sustava upravljanja posjetiteljima na području Đurđevačkih pijesaka, razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti područja Đurđevačkih pijesaka kroz promociju i edukaciju.

Za više informacija o projektu posjetite službenu stranicu projekta: https://djurdjevackipijesci.hr/?page_id=820