Search
Close this search box.

Zaštićena područja u Koprivničko-križevačkoj županiji

U Koprivničko-križevačkoj županiji nalazi se sukladno Zakonu o zaštiti prirode 16 područja zaštićenih u sljedećim kategorijama i to: 5 posebnih rezervata, 2 park-šume, 3 značajna krajobraza, 3 spomenika prirode i 2 spomenika parkovne arhitekture, te jedan regionalni park.

Zaštićena područja i Područja ekološke mreže Natura 2000 u Koprivničko-križevačkoj županiji