Search
Close this search box.

Posebni geografsko-botanički rezervat
Đurđevački pijesci

 • Naziv zaštićenog područja:
 • Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci
 • Kategorija zaštite:
 • posebni rezervat
 • Podkategorija zaštite:
 • geografsko-botanički
 • Datum proglašenja:
 • 01.02.1963.
 • Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju:
 • Zavod za zaštitu prirode
 • Akt o proglašenju:
 • Rješenje Broj: 58/1-1963. od 01.02.1963.
 • Broj službenog glasila:
 • nema podataka
 • Površina iz akta o proglašenju:
 • 19,50 ha
 • Broj registra u Upisniku zaštićenih područja:
 • 71

O području:

Dio pijesaka koji se nalazi istočno od grada Đurđevca proglašen je 1963. godine Posebnim geografsko-botaničkim rezervatom kao lako prepoznatljivo i jedinstveno stanište u Hrvatskoj.

Posebni rezervat zauzima površinu od ukupno 19,5 ha. Obuhvaća odjel 11a i dio je gospodarske jedinice Đurđevačke nizinske šume kojom gospodare Hrvatske šume, Šumarija Đurđevac.

Predstavlja jedan od posljednjih ostataka nekad prostranog 12 km dugog pojasa Podravskih pijesaka s kojeg je vjetar raznosio sitne čestice pijeska po podravskoj ravnici i zasipao okolne usjeve i „sve živo“.

Taj pokretni sivo-žućkasti pijesak odredio je i reljef tog posebnog rezervata koji je valovit. Karakterizira ga izmjena pješčanih humaka i udubljenja u visini 4-6 m.

Specifičnost reljefa također se odražava i na specifičnost vegetacije. Na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci združuju se biljke istočno-europskog i zapadno-europskog podrijetla s endemičnim biljkama Panonske kotline.

Uz travu gladicu (Corynephorus canescnes) i vlasulju bradicu ili rukavičastu vlasulju (Festuca vaginatae) na području rezervata nalazimo i majčinu dušicu pješčarku (Thymus serpyllum), trputac vuzliku (Plantago indica), poljski pelin (Artrenisia campestris), trobridi lanolist (Linaria genistifolia) i dr. Osebujnost staništa i vegetacije također uvjetuje i specifičnost i prisutnost velikog broja životinjskih vrsta. Međutim, djelovanjem što čovjeka, što prirodne sukcesije, današnja slika Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci u mnogome se razlikuje od one iz vremena kad je on zaštićen.

Da bi se smirili i učvrstili pijesci tu je davno zasađen grm zečjak ili lakotnik (Cytisus scoparius), a rezultat toga je da su ti pijesci postali nepokretni. Širenjem zečjaka, bagrema, kupine i drugih nepješčarskih vrsta, pješčarska vegetacija ubrzano se potiskuje i polako nestaje.

Svrha zaštite tog posebnog rezervata je očuvanje preostalog dijela pješčanih naslaga kao specifičnog reljefa i staništa važnog za opstanak osebujne vegetacije pijesaka endemične biljne zajednice trave sivkaste gladice i vlasulje bradice, uz koju je vezan veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, od kojih se neke ne mogu naći nigdje drugdje u Hrvatskoj.

Za zaštićeno područje propisane su Mjere zaštite za Posebni (geografsko-botanički) rezervat Đurđevački pijesci“ („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  broj 10/99).

Područje posebnog rezervata je i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja pod nazivom „Đurđevački peski“ označeno identifikacijskim brojem „HR2000571“, definirano kao POVS područje značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Posebni rezervat većim dijelom proteže se na teritoriju Grada Đurđevca, dok manjim dijelom zauzima površinu Općine Kalinovac.

 • Rješenje, Broj: 58/1-1963. od 01.02.1963.
 • Mjere zaštite za »Posebni (geografsko-botanički) rezervat Đurđevački pijesci« („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/99)
 • Plan upravljanja posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski (PU 066) za razdoblje 2023. – 2032.

Ukoliko planirate posjetiti zaštićeno područje Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci obavezno se javite/kontaktirajte Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

Facebook
Twitter
LinkedIn