Search
Close this search box.

Dojave i obrasci

  • Prijava slučajno uhvaćenih i/ili usmrćenih, odnosno ozlijeđenih ili bolesnih jedinki divlje i strogo zaštićene životinje

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine“ broj 144/13 i 73/16), svaka osoba dužna je prijaviti Zavodu za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja slučajno uhvaćene i/ili usmrćene, odnosno ozlijeđene ili bolesne jedinke divlje i strogo zaštićene životinje putem obrasca za dojavu ili telefonski u roku 24 sata, na način kako je to predviđeno u okviru Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja i evidenciju koji vodi Zavod.

Kliknite na „Web Obrazac za dojavu“ u slučaju pronalaska bilo koje mrtve, ozlijeđene ili bolesne divlje i strogo zaštićene vrste te na taj način prijavite svoj nalaz!

Nalazniku se omogućava upis slijedećih podataka; – naziv strogo zaštićene vrste (znanstveni ili hrvatski naziv vrste) ili detaljan opis, – vrijeme nalaza, – mjesto nalaza, – način nalaza, – stanje životinje, – nalaznik, – oznaka životinje ako je vidljiva, – postupanje s životinjom, kao i unos pripadajućih fotografija nalaza i životinje.

Jedinke strogo zaštićenih vrsta iz prirode koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju u oporavilištima za divlje životinje u kojima se privremeno skrbi o jedinkama strogo zaštićenih zavičajnih vrsta životinja iz prirode radi njihovog povratka u prirodu ili repopulacije i/ili reintrodukcije, odnosno gdje jedinke kritično ugroženih zavičajnih vrsta koje su nesposobne za povratak u prirodu trajno borave.
Zavod za zaštitu okoliša i prirode vodi bazu podataka o svim dojavljenim slučajevima za divlje i strogo zaštićene životinje. Za sada se radi o internoj bazi podataka koja je dostupna na zahtjev.
Osim toga za neke vrste izrađeni su i pojedinačni protokoli o načinu postupanja sa životinjama.

  • Uključi se u praćenje bioraznolikosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Ukoliko se kao pojedinac želiš uključiti u praćenje bioraznolikosti u Koprivničko-križevačkoj županiji u nastavku unesi podatke o sebi i svojim opažanjima.

  • Podaci o opažatelju:

  • Podaci o opažanju:

Datum i vrijeme opažanja
Uputa za preuzimanje koordinate lokacije s Google karata:
  • Na računalu otvorite Google karte
  • Kliknite mjesto ili područje na karti desnom tipkom miša
  • Da biste automatski kopirali koordinate, odaberite koordinatu odnosno niz brojeva