Search
Close this search box.
Lifeline MDD logo

„Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation“

(lifeline MDD)

Akronim:

“lifeline MDD”

Trajanje projekta:

01.07.2020. – 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta:

2.987.789,19 EUR

Izvor financiranja:

Dunavski transnacionalni program Europske unije (fondovi ERDF i IPA)

Projektni partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Sveučilište prirodnih resursa i znanosti Beč (BOKU), Regionalno upravljačko tijelo SO, Ured štajerske vlade Odjel 14 upravljanje vodama, resursima i održivosti, Institut Republike Slovenije za zaštitu prirode, Općina Velika Polana, WWF Adria Udruga za zaštitu prirode i očuvanje bioraznolikosti, Svjetski fond za zaštitu prirode Mađarska, Svetska organizacija za prirodu Adria-Srbija, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodine, Pomgrad – vodnogospodarstveno društvo, te Svjetski fond za zaštitu prirode Austrija WWF Austria kao vodeći partner

Pridruženi partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav, Austrijski nacionalni odbor za UNESCO-ov program “Čovjek i biosfera”, Federalno ministarstvo poljoprivrede, regija i turizma, Direkcija I/6 za upravljanje rizikom od poplava, Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja Slovenije, Uprava za okoliš, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Zapadno-podunavska uprava za vode Republike Mađarske, Uprava Nacionalnog parka Balaton-felvidéki, Odjel državnog tajništva za zaštitu prirode, Ministarstvo poljoprivrede Republike Mađarske, Javno poduzeće “Vojvodina šume”, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Bavarsko državno ministarstvo za okoliša, zdravlja i zaštitu potrošača

O projektu:

Rijeke Mura, Drava i Dunav čine jedan od najvrjednijih riječnih koridora u dunavskom slivu. Njegova povezanost je smanjena zbog ljudskog utjecaja na rijekama i njezinim prirodnim procesima. Projekt „lifeline MDD“, rješava ovaj problem kroz međusektorsko partnerstvo, a sve u cilju poboljšanja povezanosti i bioraznolikosti unutar riječnog koridora Mura-Drava-Dunav obnovom prirodne dinamike rijeka. Razvoj strateškog integriranog pristupa temeljio se na znanstvenim studijama bioindikatora riba i riječnih ptica, transporta sedimenta i klimatskih promjena. Projektom se doprinijelo uklanjanju nedostataka u povezivanju i uklanjanju praznina u istraživanjima složenih ekoloških procesa te se radilo na problematici suradnje između zaštite prirode i drugih sektora. U okviru projekta „lifeline MDD“, svi projektni partneri proveli su aktivnosti usmjerene na zaštitu i obnovu ekološke povezanosti riječnog koridora Mura-Drava-Dunav kroz suradnju institucija koje djeluju na području 5-državnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.
Kao podržavajući partner u projektu (ASP), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije uključila se u aktivnosti koje su vezane za razvoj integriranog pristupa obnove rijeka i razmjenu znanja kojim će nastaviti suradnju u Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav s partnerima i dionicima tog višestruko zaštićenog područja, te će jednom od hrvatskih projektnih partnera primjerom dobre prakse uspostave Škole uz rijeku Koprivničko-križevačke županije razmijeniti iskustva vezano za njenu uspostavu.

Cilj projekta

Cilj projekta „lifeline MDD“, bio je poboljšati ekološku povezanost unutar 5-državnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (5-TBR MDD), obnavljanjem prirodne dinamike rijeke kroz međusektorsku suradnju i implementaciju mjera obnove rijeka. Razvojem prekogranične integrirane strategije rijeka, koja se temelji na znanstvenim istraživanjima, obnovom rijeka i razmjenom znanja direktno se doprinosi cilju zaštite i obnove ekoloških koridora i jačanju suradnje različitih dionika (sektor zaštite prirode, sektor upravljanja vodama i lokalne organizacije).

Za više informacija o projektu posjetite službenu stranicu projekta: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lifelinemdd