Search
Close this search box.
coop MDD logo

"Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve ″Mura-Drava-Danube″

(coop MDD)

Akronim:

“coop MDD”

Trajanje projekta:

01.01.2017. – 30.06.2019.

Ukupna vrijednost projekta:

2.154.000,00 eura

Izvor financiranja:

Dunavski transnacionalni program Europske unije (fondovi ERDF i IPA)

Projektni partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko podravske županije, Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, A13 Umwelt und Raumordnung, Referat Naturschutz, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Občina Velika Polana, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, WWF Adria – Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, Javno preduzeće „Vojvodina šume“ Petrovaradin, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodina, te Umweltverband Word Wide Fund Österreich kao vodeći partner.

O projektu:

Rijeke Mura, Drava i Dunav zajedno tvore vrlo vrijedan riječni krajolik koji se proteže kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju te čini europsko blago. On sadrži nevjerojatnu biološku raznolikost s brojnim prirodnim staništima kao što su poplavne šume, riječni otoci, šljunčane i pješčane obale s brojnim biljnim i životinjskim vrstama od kojih su neke rijetke i ugrožene. U okviru projekta na području predloženog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (TBRMDD) u pet zemalja partneri su provodili brojne aktivnosti. Zajednički su izradili Program prekogranične suradnje koji se sastoji od Smjernica za dinamični riječni koridor, Koncepta prekogranične mreže učenja „Škole uz rijeku“ i Prekograničnog akcijskog plana Mura-Drava-Dunav, a na pilot područjima odabranima u svakoj od zemalja partnera provođene su promotivno edukativne aktivnosti, razvijeni lokalni akcijski planovi, te uspostavio koncept prekogranične mreže učenja na otvorenom pod nazivom „Škola uz rijeku“ (“River’scool”). Također, se ostvarivala i poboljšavala prekogranična suradnja ne samo između institucija koje upravljaju zaštićenim područjima unutar TBRMDD, već i s dionicima u tom području, te jačala svijest javnosti o važnosti očuvanja prirode te vrijednostima i prednostima koje pruža TBRMDD. 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u okviru tog projekta uspostavila je prvu „Školu uz rijeku Koprivničko-križevačke županije“, izradila je „Lokalni akcijski plan za edukaciju u Školi uz rijeku Koprivničko-križevačke županije“, postavila vidikovac/promatračnicu/sjenicu, klupe, informativno-edukativne table, održala radionice i sastanke s ključnim dionicima projektnog područja, te nabavila opremu potrebnu za provedbu brojnih terenskih radionica i edukacija koje je provela. Također je u cilju unaprjeđenja edukacije, prezentacije i promocije izuzetne biološke i krajobrazne raznolikosti riječnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u KKŽ izradila edukativne materijale prilagođene različitim skupinama posjetitelja.

Cilj projekta

Cilj projekta „coop MDD“ bio je pripremiti zajedničku i usklađenu viziju za buduće prekogranično upravljanje, zaštitu i očuvanje prirode riječnog koridora Mure, Drave i Dunava u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, te educirati i podići svijest o jedinstvenoj prirodnoj vrijednosti i dobrobitima koje dinamični riječni ekosustavi pružaju lokalnim zajednicama.