Search
Close this search box.

„Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Koprivničko-križevačke županije“

Trajanje projekta:

2014. – 2015. godina

Ukupna vrijednost projekta:

2.000,00 HRK

Projektni partneri:

Hrvatski šumarski institut, Centar za privatne i urbane šume u Varaždinu, Koprivničko-križevačka županija kao nositelj projekta i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije kao provoditelj projekta

O projektu:

Aktivnostima projekta „Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Koprivničko-križevačke županije“ željelo se podići svijesti šire javnosti, a prvenstveno školske populacije učenika kao i šumovlasnika o potrebi i značaju održivog gospodarenja šumama, te stvoriti veći interes za unašanjem rijetkih i visokovrijednih zavičajnih vrsta drveća u prirodu. To se prvenstveno odnosilo na sadnju voćkarica koje osim što njihovo drvo postiže visoku cijenu na tržištu značajno pridonose očuvanju bioraznolikosti šumskih i drugih ekosustava jer njihove plodove za hranu koriste mnoge vrste ptica i drugih životinja. Osim toga mješovite i biološki raznovrsne šume su stabilnije i otpornije na utjecaj raznih nepovoljnih čimbenika, a sadnja rijetkih i visokovrijednih zavičajnih vrsta drveća u prirodi povećava njen biološki potencijal, estetske vrijednosti krajobraza i postojeće općekorisne funkcije prirodnih područja. U okviru projekta održano je niz informativno-edukativnih predavanja za škole, privatne šumoposjednike i ostalu zainteresiranu javnost. Također jedna od aktivnosti bila je i sadnja sadnica zavičajnih vrsta drveća i voćkarica i to: oskoruše, divlje trešnje, divlje kruške, oraha i pitomog kestena čije su sadnice podijeljene svim zainteresiranim školama u Koprivničko-križevačkoj županiji kao i nekolicini privatnih šumoposjednika.

Cilj projekta

Cilj ovog projekta bio je očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti Koprivničko-križevačke županije, povećanje raznolikosti šumskog staništa u privatnim šumama Koprivničko-križevačke županije i cjelokupnog živog svijeta koji je vezan uz ta staništa, te edukacija šumovlasnika o mogućnostima obnove šumskih sastojina sadnjom zavičajnih vrsta čime se unapređuju postojeće općekorisne funkcije šuma i povećava biološki potencijal šume i šumskog staništa.