Search
Close this search box.

Spomenik prirode
Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca

 • Naziv zaštićenog područja:
 • Spomenik prirode Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca
 • Kategorija zaštite:
 • spomenik prirode
 • Podkategorija zaštite:
 • zoološki
 • Datum proglašenja:
 • 24.09.2000.
 • Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju:
 • Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije
 • Akt o proglašenju:
 • Odluka o proglašenju malog zoološkog lokaliteta livade u Zovju kod Đelekovca spomenikom prirode KLASA: 351-01/00-01/03, URBROJ: 2137-23-00-8 od 15.09.2000.
 • Broj službenog glasila:
 • „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/00
 • Površina iz akta o proglašenju:
 • 1,00 ha
 • Broj registra u Upisniku zaštićenih područja:
 • 428

O području:

Da bi se sačuvao mali lokalitet vlažne livade košanice locirane nedaleko od naselja Đelekovec na kojoj je utvrđeno jedno od rijetkih staništa dviju vrsta leptira livadnih plavaca, područje livade u Zovju zaštićeno je 2002. godine na temelju Zakona o zaštiti prirode i proglašeno je zaštićenim dijelom prirode u kategoriji spomenik prirode. Površina mu iznosi cca 1 ha.

Svrha zaštite je sačuvati dvije vrste leptira koji pripadaju najugroženijim i najranjivijim europskim vrstama danjih leptira i leptira općenito. Radi se o velikom livadnom plavcu (Maculinea teleius) i zagasitom livadnom plavcu (Maculinea nausithous).

Oni žive na vlažnim biotopima, a njihov opstanak uvjetuje biljka krvara (Sanguisorba officinalis). Na cvjetove krvare ženke leptira odlažu jaja, a njenim sokom hrane mlade gusjenice koje padaju na tlo. Mlade gusjenice s tla se odnose u mravinjake određene vrste mrava koji ih tijekom jeseni, zime i proljeća hrane, a za uzvrat od njih uzimaju kapljice slatke tekućine koje gusjenice izlučuju. Nakon deset mjeseci, tj. krajem lipnja ili početkom srpnja, iz mravinjaka izlaze razvijeni leptiri i lete oko 30 dana godišnje tijekom srpnja i kolovoza. Međutim, osim biljke krvare i mrava za opstanak ove specifične životne zajednice i leptira livadnih plavaca važno je i postojanje i održavanje vlažnog biotopa kao što je ovaj mali lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca te je on iz tog razloga i zaštićen kao spomenik prirode.

Zakonskom zaštitom ovog lokaliteta uvećane su prirodne vrijednosti Koprivničko-križevačke županije kao i područja koja pridonose očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske, a i vrijednih Natura 2000 područja. Iz tih razloga područje je sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja pod nazivom „Zovje“ identifikacijskog broja „HR2000672“ definirano kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS), te je to područje i sastavni dio Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Za zaštićeno područje propisane su Mjere zaštite Spomenik prirode: Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/01.)

 • Odluka o proglašenju malog zoološkog lokaliteta livade u Zovju kod Đelekovca spomenikom prirode („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/00)
 • Mjere zaštite Spomenik prirode: »Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca« („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/01)

Karta - Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca

Galerija - Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca

Facebook
Twitter
LinkedIn