Search
Close this search box.

„Tjedan prirodoslovlja Đurđevački peski 2015.“

Trajanje projekta:

2014. do 2016.

Ukupna vrijednost projekta:

92.740,00 HRK

Projektni partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, ADIPA – Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Hrvatske uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

O projektu:

Đurđevački pijesci iznimno su vrijedno područje, ne samo u prirodoslovnom smislu već i kao opće vrijedno područje u više razina ljudske spoznaje i djelovanja, ali na razini Hrvatske ipak nedovoljno poznato, stoga je bilo potrebno provesti integralna prirodoslovna istraživanja, kako bi dobila što bolja slika bioraznolikosti Đurđevačkih pijesaka, te se unaprijedila postojeća znanja i metodika zaštite. Projekt „Tjedan prirodoslovlja Đurđevečki pijesci 2015.“ koji je završen krajem 2016. godine zajednički su proveli Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i ADIPA Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske. Financijsku potporu projektu dao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kao suradnici u aktivnosti projekta s područja naše županije bile su uključene brojne osnovne i srednje škole, dječji vrtići, knjižnice te zainteresirana javnost. Kroz niz održanih predavanja, okruglih stolova, javnih tribina, edukacija, radionica, te obilaska područja publicirane su prirodne vrijednosti pješčanih staništa. Tijekom trajanja projekta provedena su se terenska stručno-znanstvena prirodoslovna istraživanja u sklopu kojih su se provela sustavna geomorfološka i biološka istraživanja Đurđevačkih i Kloštarskih pijesaka, jedinstvenih pješčanih ekosustava u Hrvatskoj. Kao rezultat integralnih istraživanja koja su provedena u sklopu višegodišnjeg projekta „Tjedan prirodoslovlja Đurđevački peski 2015.” nastala je i izdana stručno znanstvena publikacija, pod nazivom Đurđevečki peski. Također je izrađen i edukativno-promotivni suvenir s motivom Đurđevačkih pijesaka u obliku lančića s privjeskom, privjeska za ključeve i broša.

Cilj projekta

Cilj ovog projekta bio je istražiti i valorizirati zaštićeno područje Đurđevačkih pijesaka, a rezultate i spoznaje uključiti u edukativne, promotivne, zaštitarske, turističke te druge aktivnosti.