Search
Close this search box.

Spomenik parkovne arhitekture
park kraj Osnovne škole "Vladimir Nazor" u Križevcima

 • Naziv zaštićenog područja:
 • Spomenik parkovne arhitekture park kraj Osnovne škole “Vladimir Nazor” u Križevcima
 • Kategorija zaštite:
 • spomenik parkovne arhitekture
 • Datum proglašenja:
 • 15.12.1971.
 • Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju:
 • Republički Zavod za zaštitu prirode
 • Akt o proglašenju:
 • Rješenje Broj: UP/I 79-1971. od 15.12.1971.
 • Broj službenog glasila:
 • nema podataka
 • Površina iz akta o proglašenju:
 • 1,33 ha
 • Broj registra u Upisniku zaštićenih područja:
 • 277

O području:

U užem centru grada Križevci nalaze se dva parka koja predstavljaju i dva Spomenika parkovne arhitekture. Jedan je park kraj Osnovne škole „Vladimir Nazor, koji zauzima ravni prostor ispred spomenute škole. Uz njega se nalazi na blago nagnutom terenu ispred poljoprivredne škole i drugi zaštićeni park. Oba parka fizički su povezana. Zaštićeni su 1971. godine i upisani u Registar zaštićenih dijelova prirode u skladu s tadašnjim Zakonom o zaštiti prirode u kategoriji hortikulturnog spomenika prirode, a po sada važećem Zakonu o zaštiti prirode spadaju u Spomenik parkovne arhitekture. Nalaze se na prostoru koji zauzima ukupnu površinu od cca 2,74 ha. Oblikovani su u slobodnom stilu. To je simbioza geometrijskog i slobodnog engleskog stila oblikovanja parka. Od svog osnutka i nekadašnjeg izgleda veće promjene doživio je park kraj Osnovne škole „Vladimir Nazor.

On je tijekom vremena više puta mijenjao svoj oblik i biljni sastav, ovisno o stilovima koji su se primjenjivali u parkovnoj umjetnosti. U početku je bio oblikovan u francuskom stilu, ali se postupno gubila geometrijska struktura i park je poprimio slobodniji pejzažni oblik, odnosno postao kombinacija geometrijskog i pejzažnog stila, da bi na kraju i poprimio današnji slobodni oblik parka. Nekadašnja slika parkova izmijenjena je i zahvaljujući orkanskom nevremenu koje je bilo 1981. godine, te je nanijelo goleme štete. Neke vrste drveća i grmlja su uništene i nestale su iz parka, a na njihovo mjesto unesene su druge vrste. Tu nalazimo veliki broj stabala divljeg kestena, piramidalnog hrasta, jele, smreke, šumskog bora, te pojedina stabla koprivića, japanske sofore, likvidambre, japanskog judinog drva, kavkavske zelkove, gorostasne tuje, crnog bora i druge vrijedne vrste. Starost tih stabala iznosi oko 130 godina.

Spomenici parkovne arhitekture Park kraj Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Križevcima i Park kraj Poljoprivredne škole u Križevcima predstavljaju artificijelno oblikovani prostor s izuzetnom hortikulturnom, estetskom, kulturno-povijesnom i znanstvenom vrijednošću.

Karta - Spomenik parkovne arhitekture park kraj Osnovne škole "Vladimir Nazor" u Križevcima

Galerija - Spomenik parkovne arhitekture park kraj Osnovne škole "Vladimir Nazor" u Križevcima

Facebook
Twitter
LinkedIn