Search
Close this search box.
Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad logo

„Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“

Trajanje projekta:

01.02.2017. – 31.05.2021.

Ukupna vrijednost projekta:

4.839.671,00 kuna

Izvor financiranja:

„Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Projektni partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, te Općina Legrad kao vodeći partner.

O projektu:

U okviru projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ provedene su aktivnosti koje doprinose povećanju vrijednosti odredišta prirodne baštine uz istovremenu zaštitu i očuvanje flore i faune projektnog područja. Kako bi se pridonijelo povećanju privlačnosti s posjetiteljskog aspekta, uređena je šetnica na Šoderici s rasvjetom i urbanim sadržajima (klupe i koševi) u ukupnoj dužini od 1,5 km uz koju su uređena i 2 dječja igrališta, nabavljeno je 10 električnih bicikala i hibridno vozilo za prijevoz posjetitelja te je izrađen je Akcijski plan za upravljanje posjetiteljima na području Općine Legrad, a tri osobe su se educirale za turističkog vodiča i interpretatora prirodne baštine (za područje Regionalnog parka Mura-Drava). Osim toga u okviru projekta je zaposlena i jedna osoba kao turistički vodič te su se promovirale projektne aktivnosti i područje njihove provedbe.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije je u okviru ovog projekta na terenu održala brojne radionice i edukacije za različite skupine posjetitelja te za odgojno-obrazovne institucije i ključne dionike, izgradila je 2 promatračnice/vidikovca na projektnom području, a uz uređenu šetnicu postavila informativno-edukacijske table od kojih je dio prilagođen za osobe s invaliditetom (slijepe i slabovidne osobe). Također je izradila stručnu studiju Valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice i promidžbeno-edukativne materijale za različite dobne skupine posjetitelja i izradila slikovnicu za djecu pod nazivom „Čudesna Šoderica“.

Cilj projekta

Cilj projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ bio je valorizirati prirodnu baštinu na području općine Legrad na održiv način radi doprinosa društveno-gospodarskom razvoju, povećanju broja posjetitelja i atraktivnosti područja prirodne baštine te uspostave sustava upravljanja posjetiteljima.

Za više informacija o projektu posjetite službenu stranicu projekta: https://prirodna-bastina-soderica.eu/