Search
Close this search box.

„Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)

Kako bi se očuvala i zaštitila populacija bijele rode koja je sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine“ broj 144/13 i 73/16) strogo zaštićena vrsta, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 2010. godine provodi projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“. Rode su jedne od najpoznatijih i najprepoznatljivijih vrsta ptica uopće. Osim po svom izgledu, prepoznatljive su i po „klepetanju“ kljunom tijekom pozdravljanja partnera. Roda je velika ptica, dugih crvenih nogu i dugoga crvenoga kljuna; visoka je 100-110 cm, promjera krila 195-210 cm, a masa joj je 2,3 – 4,5 kg. Perje roda je bijelo , s crnim vrhovima i crnim stražnjim rubom krila. Kljun i noge mladih ptica tamniji su, jedva crvenkasti, odrastanjem postaju jarko crveni.

Ovim projektom se vlasnicima/korisnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda godišnje isplaćuje naknada za održavanje krovišta u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu. Ta naknada je namijenjena za trošak koji se odnosi na održavanje, popravak ili druge aktivnosti koje će ti vlasnici poduzeti da bi očuvali to gnijezdo bijele rode.

Cilj projekta je pridonijeti očuvanju ne samo te europske gnjezdarice već i područja u kojem one provode dio svog života i gdje grade svoja gnijezda.

Rode su životno vezane za ljude. Hranu pronalaze u blizini mjesta gdje se gnijezde, odnosno na staništima kao što su otvorena poljoprivreda područja, travnjaci, pašnjaci, pogotovo vlažna staništa koja se nalaze u blizini močvara i rijeka. Rode su i za gniježđenja vrlo vezane uz ljude. Većinu gnijezda grade na kućama i štalama, rjeđe na stupovima elektrovodova, a vrlo rijetko na stablima dalje od sela.

Iz tih razloga važno je očuvati vlažna staništa i pomoći lokalnom stanovništvu u očuvanju gnijezda roda na objektima kako bi se zaštitila populacija bijele rode te se ovim projektom nastoji podići svijest o potrebi aktivnog djelovanja u zaštiti i očuvanju rode te se nastoji educirati javnost i stanovništvo o vrlo uskoj vezi čovjeka i rode te o ovisnosti njezinog opstanka o djelovanju čovjeka na bioraznolikost staništa. Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih staništa te tradicionalnih krajolika, a njihova prisutnost u našoj blizini potvrda je da živimo u zdravom okolišu. Ova vrsta ptice gradi jedno od najvećih i najtežih gnijezda u ptičjem svijetu. Gnijezdo bijele rode može doseći težinu od 700 kg te uzrokovati štetu na krovovima kuća, štagljeva i sjenika. Pozitivnom odnosu ljudi prema rodama zasigurno je pridonio i njihov način života jer se gnijezde u selima, a hrane se na poljoprivrednim područjima i uvijek su u blizini ljudi. Upravo zato opstanak rode uvelike ovisi i o našem načinu života, a osobito o očuvanju tradicionalnog i prirodi prijateljskog načina poljoprivrede te života na selu.