Search
Close this search box.

Posebni botanički rezervat
Mali Kalnik

 • Naziv zaštićenog područja:
 • Posebni botanički rezervat Mali Kalnik
 • Kategorija zaštite:
 • posebni rezervat
 • Podkategorija zaštite:
 • botanički
 • Datum proglašenja:
 • 04.05.1985.
 • Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju:
 • Skupština Općine Križevci
 • Akt o proglašenju:
 • Odluka o proglašenju Malog Kalnika specijalnim botaničkim rezervatom
  Broj: 01-880/1-1985. od 19.4.1985.
 • Broj službenog glasila:
 • „Službeni vjesnik Općine Križevci“ broj 05/85
 • Površina iz akta o proglašenju:
 • 5,35 ha
 • Broj registra u Upisniku zaštićenih područja:
 • 353

O području:

Morfološki i pejzažno najizdvojeniji dio Kalnika koji se nalazi iznad izohipse od 410 metara zaštićen je 1985. godine prema Zakonu o zaštiti prirode kao „Posebni botanički rezervat Mali Kalnik“ .

On se nalazi unutar veće, također zaštićene cjeline Značajnog krajobraza Kalnik i zauzima površinu od 5,35 hektara. U njemu se posebno ističe slikoviti, istureni, vršni stjenoviti greben Pusta Barbara.

Specifičnost reljefa, sastava tla, klime, ekspozicije i hidroloških odnosa dala je i botaničku specifičnost tom lokalitetu. Tako na području „Posebnog botaničkog rezervata Mali Kalnik“ uočavamo prisutnost nekih mediteranskih, ilirskih, alpskih i pontskih biljaka.

Posebno su značajne biljne vrste: alpski jaglac (Primula auricula), grozdasta kamenika (Saxifraga aizoon), ljiljan zlatan (Lilium mortagon), suručica (Spirea chamaedrifolia), rašeljka (Prunus mahaleb), kalnički karanfil (Dianthus plumarius), mahovinasta merinka (Moehringia muscosa) i druge zanimljive i vrijedne vrste. Neke od njih kao npr. alpski jaglac i ljiljan zlatan spadaju u zaštićene biljne vrste prema Zakonu o zaštiti prirode. Određen broj alpskih vrsta ima također reliktni značaj, te je zastupljen kod nas na samo još nekoliko izoliranih lokaliteta.

Šumske zajednice na području Malog Kalnika također su raznolike. Tu se listopadne šume izmjenjuju s fragmentarno zastupljenim crnogoričnim sastojinama.

Botaničke vrijednosti Malog Kalnika nadopunjuju i ostaci ruševine srednjovjekovno utvrđenog Starog grada Mali Kalnik, koje su smještene na najvišem grebenu razderane, teško pristupačne klisure i zaštićene kao Spomenik kulture.

Sve to području Posebnog botaničkog rezervata Mali Kalnik daje prirodnu, kulturno-povijesnu i znatnu turističku vrijednost, te njegov specifičan pejzaž predstavlja primamljivo mjesto za posjetioce i istraživače.

Posebni rezervat Mali Kalnik nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji na teritoriju Općine Gornja Rijeka i Općine Kalnik.

 • Odluka o proglašenju Malog Kalnika specijalnim botaničkim rezervatom („Službeni vjesnik Općine Križevci“ broj 05/85)

Karta - Mali Kalnik

Galerija - Mali Kalnik

Facebook
Twitter
LinkedIn