Search
Close this search box.
REFOCuS logo

„Resilient riparian forests as ecological corridors in the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve“

(REFOCuS)

Akronim:

„REFOCuS“

Trajanje projekta:

01. 06. 2018. – 31. 10. 2021.

Ukupna vrijednost projekta:

1.503.076,78 EUR

Izvor financiranja:

Interreg Danube Transnational Programme (ERDF i IPA)

Projektni partneri:

Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape, Hrvatski šumarski institut, Nacionalni centar za istraživanja i inovacije u poljoprivredi, Sveučilište u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, te Slovenski šumarski institut kao vodeći partner

Pridruženi partneri:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-Križevačke županije, Državni ured vlade Štajerske, Regionalni ured Jugoistočna Štajerska, Ured za Naturu 2000 i šume, Slovenian State Forests d.o.o., OE Murska Sobota, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane, Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša, Uprava za šume, Mecsek Forestry Co. Ltd.

O projektu:

Priobalne šume Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav važan su ekološki koridor, ali su isto tako iz različitih razloga u nepovoljnom stanju. Na primjer, sve češće pojave štetočina i bolesti, ljudske aktivnosti i nedostatak smjernica o tome kako upravljati priobalnim šumama, osobito ako prirodna obnova ne uspije. Isto tako, ove šume su važne i za društvo. Ovim projektom su se osmislile nove metode uzgoja šuma za gospodarenje i očuvanje šuma te se povećala dostupnost odgovarajućeg sadnog materijala koji će se koristiti kada prirodna obnova ne uspije. U projektu „REFOCuS“, svi partneri provodili su aktivnosti koje su bile usmjerene na poplavne šume u području Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav koje predstavljaju vrlo važne ekološke koridore tako da mogu nastaviti ustrajati i pružati sve usluge ekosustava.

U svrhu očuvanja poplavnih šuma Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije sudjelovala je u aktivnostima koje je provodio Hrvatski šumarski institut vezano za područje poplavnih šuma Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i to u izradi preporuka o upotrebi i promociji drvenastih vrsta, izradi priručnika o gospodarenju poplavnim šumama i priručnika za upotrebu i konzervaciju šumskog reprodukcijskog materijala, prostornoj analizi poplavnog koridora, izradi informacijskog sustava i identifikacijskog alata za bolesti i štetnike poplavnih šuma, aktivnostima transnacionalne sjemenske zone za prijenos sjemena za sedam poplavnih vrsta drveća, formiranje baze šumskog reprodukcijskog materijala vezana za transnacionalna područja za prijenos sjemena, izradi zajedničke regionalne procedure prijenosa šumskog reprodukcijskog materijala, sudjelovanje u formiranju regionalne banke gena poplavnih vrsta drveća, holistička strategija za povećanje otpornosti poplavnih šuma, sudjelovanje u osnivanju demonstracijskih objekata za educiranje dionika.

Cilj projekta

Cilj ovog projekta „REFOCuS“ bio je potaknuti obnovu i održivo gospodarenje poplavnim šumama, suprotstaviti se propadanju poplavnih šuma gradeći otpornost ovih šuma na način da 1) pruži nove metode uzgajanja šuma za gospodarenje i zaštitu ovih šuma i 2) poveća dostupnost prikladnog šumskog reprodukcijskog materijala koji bi se koristio u slučaju neuspjeha prirodne obnove.

Za više informacija o projektu posjetite službenu stranicu projekta: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/refocus