Kontakt

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

Florijanski trg 4/II
48000 Koprivnica
Koprivničko-križevačka županija, Hrvatska

zastita.prirode.kk-zupanije@kc.t-com.hr
+385 48 621 790
+385 48 621 707

Željka Kolar, dipl. ing.

ravnateljica

tel. +385 48 621 790
fax: +385 48 621 707
GSM: +385 98 374 250
email: zeljka.kolar@zastita-prirode-kckzz.hr

Marta Lenac, dipl. ing.

stručna suradnica

tel. +385 48 621 790
fax: +385 48 621 707
GSM: +385 99454 0660
email: marta.lenac@zastita-prirode-kckzz.hr