Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
LOADING
PREV
NEXT
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/334933peski_110_1072.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/301885mali_kalnik_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/367278dugacko_brdo_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/233041Crni_jarki_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/103059veliki_pazut_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/366005zupetnica_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/737819kalnik_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/843591cambina_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/322567hrastovi_repas_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/204550zovje_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/446775pitomi_kesten_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405468lipa_novigrad_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/839474park_krizevci_skola_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/956228park_krizevci_f.jpg
https://zastita-prirode-kckzz.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/798485mura_drava_f.jpg

Đurđevački pijesci

Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci - zaštićen je 1963. godine u površini od 19,5Ha, kao posljednji, nepošumljeni ostatak dvanaest kilometara dugog pojasa...

Opširnije

Mali Kalnik

Posebni botanički rezervat Mali Kalnik - je morfološki i pejzažno najizdvojeniji dio planine Kalnik, koji se nalazi iznad izohipse od 410m, zaštićen 1985. godine...

Opširnije

Dugačko brdo

Posebni botanički rezervat šumske vegetacije Dugačko brdo dio je šumskog predjela gospodarske jedinice Dugačko brdo. Obuhvaća odsjek 29a. Zaštićen je 1973. godine u površini od 10,91 ha ...

Opširnije

Crni jarki

Crni jarki ćine dio gospodarske jedinice "Đurđevačke nizinske šume". Locirani su istočno od mjesta Kalinovac. Zaštićeni su 1992. godine u površini od 72,23 ha kao "Posebni rezervat šumske vegetacije Crni jarki".Razlog zaštite je prisutnost crne johe koja se u tom području nalazi u optimalnom razvitku, te se po svom uzrastu,

Opširnije

Veliki Pažut

Područje koje se nalazi na sutoku rijeke Mure u Dravu, u blizini mjesta Legrad 1998. godine proglašeno je "Posebnim zoološkim rezervatom Veliki Pažut". Time je već postojeći ornitološki rezervat proširen i prekategoriziran u Zoološki rezervat. On zauzima površinu od cca 1000 ha...

Opširnije

Park šuma Župetnica

Zapadno od grada Križevaca nalazi se šumski predio Župetnica koji je 1983. godine u površini od 62,33 ha zaštićen kao "Park šuma Župetnica". Predstavlja "pluća" grada Križevaca, a namijenjena je za odmor i rekreaciju...

Opširnije

Kalnik

Specifične geološke i geomorfološke osobine iz čega proizlaze i krajobrazne i florne raznolikosti bili su dovoljan razlog da se najistaknutije i najviše područje planina Kalnik s okolnim šumskim sastojinama i poljima zaštiti 1985. godine, u površini od 4200 ha kao "Značajni krajobraz Kalnik"...

Opširnije

Čambina

Područje barskog ekosustava Male i Velike Čambine s užom okolicom u površini od cca 50 ha proglašno je 1999. godine " Značajnim krajobrazom Čambina". Smješteno je u najistočnijem dijelu Koprivničko-Đurđevačkog prekodravlja blizu mjesta Ždala...

Opširnije

Skupina stabala hrasta lužnjaka

U mjestu Ždala nalazi se mali park koji okružuje zgradu Šumarije Repaš. U njemu se ističe skupina stabala hrasta lužnjaka izuzetne ljepote i upečatljivog izgleda. Stabla su visoka 24-28 metara, a pojedinačna starost im se procjenjuje na oko 370 godina...

Opširnije

Mali zoološki lokalitet livade u Zovju

Nedaleko od naselja Đelekovec, utvrđeno je jedno od rijetkih staništa dvije vrste leptira livadnih plavaca.To je područje male livade u Zovju koja je iz tog razloga zaštićena 2000. godine u površini od 1 ha kao mali zoološki lokalitet u kategoriju spomenika prirode...

Opširnije

Staro stablo pitomog kestena

U užoj okolici Koprivnice na području zvanome Močile u neposrednoj blizini crkve i šumskog rasadnika na k.č. broj 13013 u k.o. Koprivnica raste staro stablo pitomog kestena (Castanea sativa).Starost mu se procjenjuje na oko 420 godina. Visina mu iznosi cca 23 metra. Srednji prsni promjer (d1,3)

Opširnije

Staro stablo lipe

U parku "Pod lipama" na k.č. broj 2774 u k.o. Novigrad Podravski raste višestoljetno stablo lipe (TIlia L.). Izuzetne je estetske i povijesne vrijednosti. Starost mu se procjenjuje na oko 325 godina. Visoko je oko 25 metara. Srednji prsni promjer debla iznosi (d1,3) =180 cm. Stablo je dobre vitalnosti,

Opširnije

Park kraj OŠ Vladimir Nazor u Križevcima

U centru Križevaca park kraj Osnovne škole Vladimir Nazor nalazi se park koji je u površini od 1,33 ha zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture. Oblikovan je u slobodnom stilu. Posjeduje mnoštvo vrijednih stabala od kojih se ističu velika stabla divljeg kestena, lipe piramidalnog hrasta, amerikanskog hrasta, jele, smreke,

Opširnije

Park kraj poljoprivredne škole u Križevcima

Park kraj poljoprivredne škole u Križevcima smješten je u centru Križevaca i leži na blago nagnutom terenu ispred spomenute škole. Rasprostire se na površini od ukupno 1.4 ha i zaštićen je 1971. godine kao spomenik parkovne arhitekture. Oblikovan je u slobodnom stilu, a sadrži jednim dijelom stara stabla, dok je

Opširnije

Regionalni park MURA DRAVA

Područje riječnog ekosustava rijeka Drave i Mure Rješenjem Ministarstva kulture od 04. veljače 2008. preventivno je zaštićeno u kategoriji regionalni park. Prostire se kroz pet hrvatskih županija i to unutar Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Međimurske i Osječko-baranjske županije te prati granicu rijeka Mure i Drave. Dijelom prati

Opširnije
Vi ste ovdje: Naslovnica
Srijeda, 29 Ožu 2023

Novosti

Započela akcija „Spašavanje vodozemaca na prometnici Koprivnica - Đelekovec u 2023. godine“

Postavljanjem zaštitnih ograda na prometnici Koprivnica – Đelekovec, dana 15. ožujka 2023. godine započela je akcija „Spašavanje vodozemaca na prometnici Koprivnica – Đelekovec u 2023. godine". U akciji koju je organizirala i koordinirala Javna ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode ...

Opširnije

Poziv za uključivanje u akciju „Spašavanje vodozemaca na prometnici Koprivnica - Đelekovec u 2023. godine“

Dana 15. ožujka 2023. godine će Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije će započeti Akciju „Spašavanje vodozemaca na prometnici Koprivnica - Đelekovec u 2023. godine". Spomenuta akcija započeti će u 13,00 sati postavljanjem zaštitne ograde uz ...

Opširnije

SEE_colour_TCP natreg EU_erdf
Izradu web prezentacije financirao je Zavod za zaštitu prirode Slovenije u sklopu projekta NATREG