Search
Close this search box.

Učenici iz Područne škole Starigrad učili o vodama u zavičaju

Kako bi nešto više saznali o vodama u svom zavičaju, 34 učenika 2. i 3. razreda Osnovne škole „Braća Radić“ odnosno njene Područne škole Starigrad u pratnji svojih učiteljica, dana 2. svibnja 2024. godine obišli su zaštićeno područje Regionalnog parka Mura-Drava u blizini ušća Mure u Dravu kod Legrada. Na tom području djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije održale su im edukativnu radionicu kroz koju su učenici dobili informacije da se nalaze na višestruko zaštićenom području koje je prepoznato na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini, odnosno  području Regionalnog parka Mura-Drava, a koje je ujedno i sastavni dio Natura 2000 područja važnog za očuvanje ptica, vrsta i stanišnih tipova, te da je to područje i sastavni dio od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država. Obilaskom po poučnoj stazi na kojoj su postavljene brojne informativne-edukativne table učenicima su dane informacije o rijeci Dravi, kako se kroz godine mijenjao njen tok, a time i samo ušće Mure u Dravu, te kako nastaju odronjene obale, a kako sprudovi. Ponovivši svoja znanja o vodama tekućicama i stajačicama saznali su i koja stajaćica odnosno jezero se nalazi u blizini rijeke Drave nedaleko Legrada. Osim voda i kakve one mogu biti saznali su i o bogatoj bioraznolikosti i krajobraznoj raznolikosti kojom obiluje ovo prirodno vrijedno područje. Uz brojne ptice poput čigra, bregunica, pčelarica, vodomara, crne rode i drugih saznali su i o brojnim drugim vrstama koje žive na tom području poput dabra, zmija, riba i dr., a od kojih su neke rijetke, ciljne i/ili strogo zaštićene. Također saznali su i što su to invazivne strane vrste, te kako one utječu na autohtone vrste. Dolaskom do promatračnice/vidikovca učenicima su bili podijeljeni dalekozori, a koje je Javna ustanova nabavila u sklopu projekta „DRAVA LIFE“, kojima su mogli bolje promotriti područje na kojem se nalaze, te čime ono sve obiluje.
Svoj obilazak završili su uz prvu „Školu uz rijeku Koprivničko-križevačke županije“ gdje su im djelatnice Javne ustanove ispričale o legendama vezanim za područje uz rijeku Dravu, te su im pripremile različite pokazne modele leptira i vretenca koje su učenici mogli opipati i proučiti. Nakon edukativnog predavanja učenicima su dani i edukativni listići kojima su dodatno utvrdili svoja znanja.
Po završetku edukativnog dijela učenici su se zabavili piknikom u travi, te raznim društvenim i sportskim igrama. 

Facebook
Twitter
LinkedIn