Search
Close this search box.

Djeca iz dječjeg vrtića „Tratinčica“ posjetili područje u blizini ušća Mure u Dravu

Djeca iz skupina Bombončeki i Zečeki iz dječjeg vrtića „Tratinčica“ dana 29. travnja 2024. godine posjetili su područje ušća Mure u Dravu kod Legrada. Djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije održale su im edukativnu radionicu na kojoj su ih upoznale sa bioraznolikosti i krajobraznom raznolikosti toga prirodno vrijednog i višestruko zaštićenog područja. Na radionici je sudjelovalo 43 djece i njihove odgojiteljice. Nakon što su informirani da se nalaze na posebno zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava, a koje je ujedno i sastavni dio Natura 2000 područja važnog za očuvanje ptica, vrsta i stanišnih tipova, te području koje je i sastavni dio od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, djelatnice Javne ustanove za njih su pripremile malu potragu u kojoj su djeca postali mali istraživači. Kroz potragu po poučnoj stazi imali su priliku istražiti što se sve nalazi na tom području, te tko sve živi na njemu. Tijekom radionice ispričano im je o brojnim biljnim i životinjskim vrstama koje obitavaju na tom području. Posebni naglasak dat je na prezentaciju ptičjih vrsta koje su mogli čuti, a i vidjeti tijekom šetnje po poučnoj stazi. Saznali su kakvo gnijezdo gradi bregunica, a kakvo roda, da su čigre odlični letači koje se gnijezde na sprudovima, koje ptice vole društvo, a koje samoću, ali i o brojnim drugim vrstama koje žive na tom području poput dabra, šišmiša i zmija.
Završivši s potragom po poučnoj stazi djeca su se spustila na plažu Sip na kojoj su ih čekali ribočuvari iz Zajednice športsko ribolovnih klubova Koprivnica, a koji su im pokazali kako se lovi riba, te koje sve ribe obitavaju na tom području.
Kako bi slegli dojmove i sve dobivene informacije djeca su svoj posjet ovom posebnom zaštićenom području završili piknikom i igrom u prirodi.

Facebook
Twitter
LinkedIn