Search
Close this search box.

Javna ustanova dala podršku Udruzi za mlade „Sjever mladih“ za eko akciju čišćenja „Očisti svoje jezero!“

S obzirom da se područje jezera Šoderica nalazi u zaštićenom području koje je dio Regionalnog parka Mura-Drava, sastavni je dio Natura 2000 područja, važnog za očuvanje ptica, vrsta i stanišnih tipova, te je ujedno to područje i dio od strane UNESCO-a proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i na njemu se planira provesti eko akcija čišćenja pod nazivom „Očisti svoje jezero!“, Udruga za mlade „Sjever mladih“ zatražila je od Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, koja upravlja tim zaštićenim i Natura 2000 područjem, dozvolu za provođenje spomenute eko akcije.
Javna ustanova je u svom očitovanju vezanom za tu eko akciju propisala uvjete i mjere za segment očuvanja bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti tog višestruko zaštićenog i Natura 2000 područja. U danim uvjetima i mjerama napomenula je da sudionici akcije ne uništavaju biljni pokrov i/ili posjetiteljsku infrastrukturu koja se nalazi na tom području, te ukoliko uoče strogo zaštićenu vrstu istu ne uznemiravaju, love, ubijaju ili uništavaju njeno stanište, već da sukladno Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine“ broj 144/13, 73/16) njen nalaz prijave Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode, a o tome obavijeste i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Također je napomenula da sav sakupljen otpad i smeće zbrinu na adekvatan način sukladno zakonskim propisima.
Eko akcija provedena je dana 29. travnja 2024. godine, a u njoj je sudjelovalo stotinjak učenika Obrtničke škole Koprivnica.
Javna ustanova smatra da će se ovom akcijom čišćenja pridonijeti očuvanju prirode područja jezera Šoderica kao i njene bogate bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn