Search
Close this search box.

Javna ustanova obilježila Dan planeta Zemlje

Kako bi obilježila ovaj izrazito važan dan za naš jedini dom planetu Zemlju, koji se svake godine obilježava dana 22. travnja, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela je i sudjelovala u brojnim aktivnostima.
U suradnji s Gradom Koprivnicom i Gradskim komunalnim poduzećem Komunalac d.o.o, na livadi uz Kampus pokraj Sveučilišta Sjever u Koprivnici postavljene su dvije informativno-edukativne table koje upozoravaju na važnost divljih oprašivača i koje je Javna ustanova dala izraditi po uzoru na projekt Cro Buzz Klima. Sadržajima na tim tablama želi se upozoriti na važnost divljih oprašivača i dobrobiti koje nam oni pružaju, kao i potrebu ostavljanja zelenih površina koje omogućavaju cvatnju biljaka koje su važan izvor hrane za oprašivače. Divlji oprašivači kao što su pčele, muhe lebdjelice, leptiri, kornjaši, mravi i dr., nezamjenjivi su dio ekosustava jer o njihovom oprašivanju ovisi čak 85% biljnih vrsta na našem planetu. Međutim, zbog klimatskih promjena, gubitka staništa, intenzivne poljoprivrede, prekomjerne upotrebe pesticida, patogenih i invazivnih stranih vrsta i slično, oni su sve više ugroženi, te se njihova raznolikost i brojnost iz godine u godinu smanjuje što može imati značajne posljedice na stabilnost kopnenih ekosustava. Kako bi se pridonijelo ublažavanju klimatskih promjena i dodatno obilježio Dan planeta Zemlje 2024. godine, u Koprivnici na donedavno zapuštenoj parceli u Kampusu pokraj Sveučilišta Sjever posađena je najveća šuma hrane u Hrvatskoj, koja predstavlja dinamičan ekosustav dizajniran na način da oponaša strukturu i funkcije prirodne šume, a u kojem raste voće, povrće i drugo korisno bilje. Sastoji se od slojeva jestivih biljaka, stabala i grmova pažljivo posađenih kako bi se stvorio održiv i produktivan krajolik. Tu sadnju organizirali su WWF Adria, Grad Koprivnica i GKP Komunalac d.o.o., a u njoj su sudjelovale i djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Prije sadnje šume hrane u prostorijama Sveučilišta Sjever održana su brojna kratka predavanja čije su teme bile vezane za klimatske promjene, opasnosti koje one uzrokuju, te je istaknuto nekoliko primjera kojima se te opasnosti mogu ublažiti, a jedan od njih je i sadnja šume hrane.
Osim aktivnosti vezanih za očuvanje divljih oprašivača i sudjelovanja u sadnji šume hrane, ove godine Javna ustanova Dan planeta Zemlje obilježila je i brojnim drugim aktivnostima kao što je sudjelovanje u Zelenoj čistki, te edukacijskim aktivnostima za posjetitelje na zaštićenim i Natura 2000 područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Facebook
Twitter
LinkedIn