Search
Close this search box.

Održano Javno izlaganje prijedloga „Plana upravljanja posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski“

U ponedjeljak 20. veljače 2023. godine, u Đurđevcu je održano Javno izlaganje prijedloga „Plana upravljanja posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski”.

Na početku Javnog izlaganja, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar sve prisutne je pozdravila te je zahvalila svima na dolasku. Na Javnom izlaganju bili su prisutni predstavnici Particip-a GmbH, predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, predstavnici škola, Hrvatskih šuma, grada Đurđevca, turističke zajednice, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Županijske uprave cesta, INA-e te Komunalnih usluga d.o.o. grada Đurđevca. Napomenula je kako je razlog okupljanja Javno izlaganje prijedloga „Plana upravljanja posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski” (PU 066) koji je dan na Javnu raspravu koja traje od 06. veljače do 07. ožujka 2023. godine i u tom razdoblju javnost može dati svoje primjedbe i prijedloge pismenim putem ili u knjigu primjedbi na adresi Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Također, taj Plan je objavljen na internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije te internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije.

Na početku prezentacije, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar, ukratko je objasnila što je plan upravljanja, zašto se donosi, koja je njegova svrha te je naglasila njegov proces izrade. Nakon toga osvrnula se na obilježja područja obuhvaćenog ovim Planom te je naglasila da se na tom području nalaze ciljni stanišni tipovi kontinentalne sipine i panonski travnjaci na pijesku čije su vezane vrste sivkasta gladica i vlasulja bradica, te ciljna vrsta leptir danja medonjica koji je vezan uz šumske rubove.

U prezentaciji se osvrnula i na aktivnosti koje će se provoditi u sklopu ovog prijedloga „Plana upravljanja posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski” u kojima će se unutar aktivnosti vezanih za očuvanje prirodnih vrijednosti nastaviti provoditi aktivnosti koje su provjerene i koje se rade već godinama i koje su dale dobre rezultate. Nastavit će se suradnja sa zainteresiranim dionicima vezano za praćenje stanja u području obuhvata Plana, redovito će se pratiti stanje ciljnih stanišnih tipova i ciljne vrste, planira se napraviti vegetacijska snimka područja, nastavit će se redovito uklanjati nepješčarska vegetacija na postojećoj održavanoj površini, ali će se i redovno proširivati ta površina. U sklopu aktivnosti vezanih za posjećivanje, edukaciju i interpretaciju planiraju se odrađivati aktivnosti kroz koje bi se prezentirao Posebni rezervat i područje ekološke mreže Đurđevački peski. Isto tako, educirat će se javnost o vrijednosti tog područja, kako da se ponašaju unutar tog zaštićenog područja, nastavit će se s provođenjem terenske nastave i suradnje sa školama i vrtićima. Uz održavanje postojeće infrastrukture u planu je izgradnja nove promatračnice/vidikovca te izrada dodatnih sadržaja namijenjenih osobama s invaliditetom. S obzirom da Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije koordinira većinu aktivnosti, potrebno je i osigurati stalnu edukaciju djelatnika, zaposliti stručne osobe, surađivati s upravljačima drugih sličnih zaštićenih područja ili područjem ekološke mreže kako bi se primjeri dobre prakse mogli preslikati i na naša područja, poticati, podupirati i sudjelovati u projektima s drugim korisnicima područja Posebnog rezervata i područja ekološke mreže Đurđevački peski.

Obrazlažući temu zonacije naglasila je da cijelo područje obuhvaćenom ovim Planom upravljanja spada u II. zonu usmjerene zaštite, odnosno da je to područje u kojem je prisutnost ljudi dovela do promjena u ekosustavima pa je radi očuvanja njihove bioraznolikosti potrebno provoditi određene aktivne mjere upravljanja.

Poslije prezentacije uslijedila su pitanja i rasprava na kojoj su svi prisutni iskazali zainteresiranost i spremnost na suradnju u vezi aktivnosti koje će se provoditi na području obuhvata „Plana upravljanja posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski” te na predloženi Plan nisu imali primjedbi.

Facebook
Twitter
LinkedIn