Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

Temeljem odredbe članka 56.a i članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., članka 19., članka 20. i članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08) te Odluke o upućivanju prijedloga Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski na javnu raspravu (KLASA: 007-01/23-01/01, URBROJ: 2137-112-23-4) koju je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dana 12. siječnja 2022. godine na svojoj 18. sjednici, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, dana 27. siječnja 2023.godine daje

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE

o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski provodi se javnim uvidom u plan i javnim izlaganjem te traje 30 dana, počevši od 6. veljače 2023. godine do 7. ožujka 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnost i zainteresiranoj javnosti omogućen je uvid u prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski i to:

– na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (https://www.zastita-prirode-kckzz.hr/),

– na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (https://kckzz.hr/hr/),

– u prostoriji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije na adresi Florijanski trg 4/II, Koprivnica, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnost i zainteresirana javnost svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski, može:

– dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

– upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, zaključno s danom završetka javne rasprave,

– dostaviti u pisanom obliku na adresu: Florijanski trg 4/II, 48 000 Koprivnica, s naznakom „Očitovanje na Prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski”, zaključno s danom završetka javne rasprave

– dostaviti putem elektroničke pošte: zastita.prirode.kk-zupanije@kc.t-com.hr, zaključno s danom završetka javne rasprave

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje prijedloga Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski održati će se dana 20. veljače 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u Đurđevcu u Hotelu Picok d.o.o., na adresi Trg Sv. Jurja 9, 48350 Đurđevac.

Ova obavijest objavit će se:

– na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (https://www.zastita-prirode-kckzz.hr/)

– na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (https://kckzz.hr/hr/).

 

KLASA:350-03/21-01/02
URBROJ: 2137-112-23-45

RAVNATELJICA:
Željka Kolar, dipl.ing.

 

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

Prijedlog Plana upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski

 

Datum objave: 27. siječnja 2023. godine

P9030018-001IMG 4182-001Euplagia quadripunctaria 17 Spaanse vlag Saxifraga-Jan van der Straaten-001

Facebook
Twitter
LinkedIn