Search
Close this search box.

Održana prva dionička radionica za izradu „Plana upravljanja područjem ekološke mreže Đurđevački peski i pridruženim posebnim rezervatom“ (PU 066)

Dana 21. veljače 2022. godine u koordinaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u Đurđevcu je održana Prva dionička radionica za izradu „Plana upravljanja područjem ekološke mreže Đurđevački peski i pridruženim posebnim rezervatom” (PU 066).

Taj plan jedan je od niza planova upravljanja koji se izrađuju u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000″ (K.K.06.5.2.03.0001) koji je sufinanciran je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., njegova vrijednost je 186.497.150,36 kuna, od čega je 158.503.452,80 kuna iznos EU bespovratnih sredstava. Projekt je započeo u rujnu 2017. godine, a njegov završetak planiran je krajem 2022. godine.

Korisnik tog projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a kao suradnici u njemu sudjeluju i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Republici Hrvatskoj, a jedna od njih je i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

U okviru tog projekta predviđa se izrada planova upravljanja za najmanje 200 područja koja čine ekološku mrežu Republike Hrvatske (Natura 2000 područja). Izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže propisana je sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). To su strateški dokumenti javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjem ili područjem ekološke mreže, te se planom upravljanja utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže, određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

„Plana upravljanja područjem ekološke mreže Đurđevački peski i pridruženim posebnim rezervatom” (PU 066) izrađuje se za područje koje obuhvaća posebno zaštićeno područje Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci i njegov okolni dio koji čini Natura 2000 područje, odnosno područje pod nazivom „Đurđevački peski”, označeno identifikacijskim brojem „HR2000571″ i definirano kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS).

Cilj spomenute Prve dioničke radionice za izradu „Plana upravljanja područjem ekološke mreže Đurđevački peski i pridruženim posebnim rezervatom” (PU 066) bio je je prikupljanje podataka vezanih za opis tih područja i evaluacija njihovog stanja, te su na nju kao dionici pozvani svi koji na neki način koriste ili su zainteresirani za područje koje obuhvaća taj plan. Uz članove radne skupine Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Particip-a GmbH, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode na radionici su bili prisutni i brojni drugi pozvani dionici i to: predstavnici sektora šumarstva Uprave šuma Koprivnica i šumarije Đurđevac, turizma, muzeja grada Đurđevca, nekoliko škola, Zavoda za prostorno uređenje koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, PoreRegionalna razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta.

Na ovoj Prvoj dioničkoj radionici za izradu „Plana upravljanja područjem ekološke mreže Đurđevački peski i pridruženim posebnim rezervatom” (PU 066) prikupljeni su brojni važni inputi i smjernice za izradu tog plana i postavljanja njegovih ciljeva.

IMG 0632IMG 0645IMG 0661IMG 0688IMG 0705IMG 0717

Facebook
Twitter
LinkedIn