Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Projekti » coop MDD
Srijeda, 29 Ožu 2023

coop MDD - Program upravljanja prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

E-mail Ispis PDF

standard logo image - coop MDD

Cilj projekta je uskladiti prakse upravljanja u 12 zaštićenih područja duž prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (TBR MDD) i podići svijest o jedinstvenoj prirodnoj vrijednosti "Europske Amazone" i dobrobitima koje dinamični riječni ekosustavi pružaju lokalnim zajednicama.

Protežući se kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju, riječni krajolik donjih tokova Drave, Mure i Dunava tvori 700 kilometara dug „zeleni pojas" koji povezuje gotovo milijun hektara dragocjenog prirodnog i kulturnog krajolika u jedan od europski najvažnijih riječnih koridora. Gotovo 25 godina nevladine organizacije i tijela javnih vlasti rade na zaštiti ovog jedinstvenog riječnog krajolika, a sada se poduzimaju završni koraci jer je u svim zemljama u tijeku proces službene nominacije kod UNESCO.

Sada, međutim, moramo izgraditi kuću i stvoriti uvjete za uspješno upravljanje TBR MDD projekta kroz jačanje suradnje između zaštićenih područja te podizanjem svijesti o važnosti zaštite prirode u suradnji s lokalnim, javnim i drugim relevantnim institucijama.

Glavni rezultat projekta - Prekogranični plan upravljanja dinamičnog riječnog koridora - treba postati osnovni strateški i operativni program rada za uspješno upravljanje TBR MDD. To će osigurati usklađene prakse upravljanja i funkcionalnu suradnju između upravljačkih tijela različitih zaštićenih područja.

Implementacija pilot akcija omogućuje program prekograničnog upravljanja: lokalni akcijski planovi usmjereni na konkretne mjere obnove rijeka i kontinuirano uključivanje dionika prenose transnacionalni rad na konkretna manja područja. Riječne škole podržat će edukaciju o ekologiji te tako podići razumijevanje za potrebom prekogranične zaštite prirode.

Europska Amazona zapanjujući je riječni krajolik u kojem se može pronaći nevjerojatna biološka raznolikost, te je žarište rijetkih prirodnih staništa poput velikih poplavnih šuma, riječnih otoka i pješčanih obala. Ovaj projekt je važan korak prema koherentnoj zaštiti i upravljanju spomenutim područjima na prekograničnoj razini, istovremeno osiguravajući podršku i angažman lokalnih zajednica.

Projekt coop MDD je sufinanciran od strane fondova Europske unije (ERDF, IPA i Dunavski Transnacionalni Program). Projekt traje 2,5 godine, od siječnja 2017. do lipnja 2019. godine, i ima proračun od 2,15 milijuna €.

Za više informacija o projektu posjetite službenu stranicu coop MDD projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/coop-mdd.

 

Održana početna konferencija EU Interreg projekta „coop MDD"

Održana radionica vezana za izradu lokalnog akcijskog plana u sklopu projekta coop MDD

Održan INFO DAN PROJEKTA coop MDD i prezentacija projekata vezanih uz rijeku Dravu