Search
Close this search box.

Održana radionica vezana za izradu lokalnog akcijskog plana u sklopu projekta coop MDD

standard logo image - coop MDD

U sklopu projekta coop MDD (Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve “Mura-Drava-Danube”), u kojem Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije sudjeluje kao partner u tijeku je izrada lokalnog akcijskog plana za područje Koprivničko-križevačke županije. On će se sastojati od dva dijela i to: 1) Studije pod nazivom: „Pregled bioraznolikosti područja i okolice ušća Mure u Dravu” i 2) Studije pod nazivom: „Smjernice za edukaciju u području ušća Mure u Dravu”.

Radi prikupljanja smjernica za izradu tog plana, a vezano za aktivnosti edukacije koja će se provoditi u dijelu Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav vezano uz područje ušća Mure u Dravu u Koprivničko-križevačkoj županiji planirani su sastanci i radionice s ključnim dionicima koji su s područja koje obuhvaća Biosferni rezervat Mura Drava Dunav, drugih dionika zainteresiranih za sudjelovanje i suradnju u aktivnostima koje će biti obuhvaćene tim akcijskim planom. Jedan od planiranih spomenutih sastanaka, odnosno radionica održana je 28. studenoga u Koprivnici, u dvorani za sastanke Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Temeljem iskazanog interesa i na poziv Javne ustanove na sastanku su sudjelovali, predstavnici županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode sljedećih županija: Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Vukovarsko- srijemske, Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke županije predstavnici lokalnih ključnih dionika te koordinatoricu izrade lokalnog akcijskog plana Jasminka Radović.

Nakon uvodnih pozdravnih riječi, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije gđa Željka Kolar održala je prezentaciju o projektu coop MDD (Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve “Mura-Drava-Danube”) te o dosadašnjim aktivnostima Javne ustanove vezano uz izradu interpretativno-edukativnih sadržaja na području županije. Također je predstavila projekt izrade lokalnog akcijskog plana te planirano uređenje lokacije na ušću Mure u Dravu za buduću riječnu školu River’scool u Koprivničko-križevačkoj županiji koja će biti realizirana početkom 2019. godine. Izvijestila je sudionike da je od nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode ishođeno dopuštenje za potrebne radove s uvjetima zaštite prirode.

Koordinatorica provedbe Lokalnog akcijskog plana Jasminka Radović, konzultantica poduzeća Sjajno j.d.o.o. s kojim je Javna ustanova sklopila ugovor o izradilokalnog akcijskog plana, održala je prezentaciju o dosadašnjim provedenim aktivnostima te predstavila likovna rješenja za edukacijske radne listiće za osnovnu školu i za maskote koje prate sve edukativne materijale za djecu (dječji likovi Mura i Drava). Sudionici radionice zamoljeni su za komentare i mišljenje te im je podijeljen upitnik za evaluaciju, primjedbe i prijedloge kojega su popunili za vrijeme trajanja radionice.

Nakon održanih prezentacija provedena je diskusija kroz koju su sudionici podržali predloženi koncept lokalnog akcijskog plana i dosadašnje provedene aktivnosti, a naročito predložena likovna rješenja za maskote i radne listiće. Iskazana je važnost provedbe Riječne škole, uključujući predloženi koncept prezentiranja bioraznolikosti djeci s materijalima za prezentaciju i za provjeru stečenoga znanja (radni listići) kao i važnost povezivanja sa školama iz drugih županija koje bi također mogle posjećivati i provoditi nastavu u prirodi na lokaciji ušća Mure u Dravu gdje je planirana Riječna škola u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Također su razmijenjena iskustva vezana za načine i provedbu edukacija u prirodi u zaštićenim područjima te prikupljene i neke nove smjernice koje će se ugraditi u sadržaj lokalnog akcijskog plana vezano za pregled bioraznolikosti područja i okolice ušća Mure u Dravu, kao i za edukaciju posjetitelja riječne škole koja će biti formirana na području Koprivničko-križevačke županije.

IMG 7081
IMG 7085
IMG 7092
IMG 7108
IMG 7119
IMG 7121
IMG 7134

Facebook
Twitter
LinkedIn