Search
Close this search box.

Započela provedba projekta Tri rijeke = Jedan cilj (Three Rivers = One Aim)

S ciljem obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti, a u okviru prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske na području prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav osmišljen je projekt pod nazivom Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve), akronima Tri rijeke = Jedan cilj (Three Rivers = One Aim). U projektu sudjeluje šest hrvatskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i to iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a s mađarske strane partner je Nacionalni park Dunav-Drava.

Početnom konferencijom koja je održana 30. rujna 2014. godine, u mađarskom mjestu Kölked, u Muzeju bijele rode koji se nalazi u sastavu Nacionalnog parka Dunav-Drava obilježen je početak projekta koji je predviđen da traje petnaest mjeseci i to u razdoblju od 01. rujna 2014. godine do 30. studenog 2015. godine. Na spomenutoj početnoj konferenciji osim predstavnika svih hrvatskih i mađarskih partnera prisutan je bio i predstavnik Zajedničkog tehničkog tajništva programa, András Tálos. Nakon predstavljanja projektnih aktivnosti s hrvatske i mađarske strane obavljen je i terenski obilazak lokaciji provedbe projektnih aktivnosti sa mađarske strane odnosno dunavskog rukavca Belső-Béda,

Financiranje projekta Tri rijeke = Jedan cilj predviđeno je u sklopu prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska (IPA CBC HUHR 2007-2013). Njegov ukupan budžet iznosi 930.662,78 eura, a sufinanciranje Europske unije je predviđeno u iznosu od 85%, odnosno 791.057,34 eura. Sudjelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije predviđeno je u iznosu od 50.264,60 eura. Aktivnosti koje će ona provoditi u okviru ovog projekta su usmjerene na edukaciju različitih ciljnih skupina održavanjem radionica, nabavu opreme za potrebe monitoringa, postavljanje dvije promatračnice za ptice i edukativno-informativnih tabli i oznaka, te organizaciju info-dana, a sve u cilju promicanja zaštićenog područja rezervata biosfere i brojnih ugroženih zaštićenih i endemičnih vrsta koje su prisutne u njemu.

Sve partnerske institucije i njihovi zaposlenici projektom će poboljšati svoja znanja o upravljanju i provođenju monitoringa. Lokalno stanovništvo će imati koristi od tematskih edukacija koje uključuju teme iz zaštite prirode i okoliša što će im omogućiti poboljšanje životnih uvjeta i otvaranje novih radnih mjesta vezanih uz eko-turizam. Neizravno, druge regionalne institucije i privatne tvrtke će se poticati da se prilagode razvijenim modelima dobrih praksi za odgovarajuće korištenje vrijedne prirodne baštine. U tom cilju dio zemljišta će se rehabilitirati (revitalizirati), a sam sustav praćenja će se značajno poboljšati kroz postavljanje promatračnica za ptice koje će biti postavljene na ključnim točkama u rezervatu biosfere, te kroz nabavku potrebne opreme za provođenje monitoringa, edukaciju i stvaranje baze podataka. Zajednički projektni menadžment, razmjena i prijenos iskustava, promicanje i istraživanje će dodatno ojačati prekograničnu suradnju i koristi u budućnosti za zajedničko upravljanje biosfernim rezervatom, te će se osobito razvijati putem projektnih sastanaka i studijskog putovanja koji će koristiti za razmjenu iskustava, te u razvoju zajedničkog virtualnog radnog prostora.Promocija zaštite prirode, njezino očuvanje, načini mudrog korištenja i upravljanja, te promocija tradicionalnih ljudskih aktivnosti postići će se kroz događanja, zajedničku trojezičnu web stranicu projekta, promotivni materijal i postavljanje edukacijsko-informacijskih ploča (tabli).

Projekt 3 RIJEKE = 1 CILJ je nastao kao logična posljedica zajedničke potrebe za očuvanjem i obnovom vrlo vrijedne prirodne baštine područja prekograničnog UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ostvarivanjem i poboljšanjem prekogranične suradnje ustanova za zaštitu prirode i s hrvatske i s mađarske strane.

Facebook
Twitter
LinkedIn