Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Projekti » DRAVA LIFE
Srijeda, 29 Ožu 2023

DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama

E-mail Ispis PDF

Drava Life

Glavna svrha projekta DRAVA LIFE je unapređenje stanja riječnog ekosustava Drave u Hrvatskoj. Integriranom provedbom različitih propisa Europske unije (Okvirne direktive o vodama, Direktive o poplavama, Direktive o staništima i pticama) riješit će se sadašnji problemi riječnog ekosustava sinergijskim pristupom nadležnih tijela iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode te nevladinih organizacija.

Ciljevi projekta DRAVA LIFE su:

· povećanje broja prirodnih i dinamičnih riječnih staništa i bolje povezivanje međusobno zavisnih dijelova ekosustava rijeke Drave. To će se postići provedbom mjera za obnovu rijeke poput ponovnog spajanja i stvaranja novih rukavaca, uklanjanja obaloutvrda/pera na obalama i očuvanja dinamičnih strmih riječnih obala. One su vrlo rijetke uz Dravu, ali su nužne za mnoge vrste zaštićene u Natura 2000 području;

· očuvanje postojećih i stvaranje novih vodnih tijela i poplavnih područja unutar postojećih poplavnih područja. Ove će mjere ponovno povezati rijeku s njezinim poplavnim područjima i poboljšati dinamiku između podzemnih i površinskih voda te poboljšati dinamiku sedimenta i smanjiti rizik od poplava u naseljima uz rijeku;

· smanjenje ljudskog ometanja riječnih ptica, osobito tijekom sezone gniježđenja. Tijekom projekta izradit će se Plan usmjeravanja posjetitelja i Akcijski plan za riječne ptice i provesti konkretne mjere za upravljanje posjetiteljima te kampanje za podizanje svijesti javnosti kako bi se izbjegli negativni utjecaji nekontroliranog ljudskog djelovanja;

· informiranje i podizanje svijesti o Natura 2000 područjima duž rijeke Drave;

· poboljšanje prekogranične suradnje uz rijeku Dravu prijenosom znanja i najboljih praksi, kao i suradnjom u okviru planiranog UNESCO-ova Prekograničnog rezervata biosfere "Mura – Drava – Dunav" (između Hrvatske, Austrije, Mađarske, Slovenije i Srbije);

· jačanje međusektorskog upravljanja rijekama tako da svi relevantni sektori (upravljanje vodama, zaštita prirode i civilno društvo) sudjeluju u postupcima donošenja odluka.

ÂÂÂ

Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama" prijavljen je 2014. godine u skladu s pozivom za podnošenje prijedloga za akcijska bespovratna sredstva u sklopu programa LIFE i provodi se u Republici Hrvatskoj.

Za više informacija o projektu posjetite web stranicu projekta.

ÂÂ

Trajanje projekta: 1. prosinca 2015. do 30. studenoga 2020.

ÂÂ

Projektni partneri: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Zeleni Osijek, udruga za zaštitu prirode i okoliša, WWF Austrija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske županije.

ÂÂ

Ukupni proračun: 4.592.898 €

Doprinos partnera: 1.837.159 € (40 %)

Doprinos fonda LIFE Europske unije: 2,775.739 € (60 %)

natura2000                life