Search
Close this search box.

Na ušću Mure i Drave u Legradu službeno otvoren europski projekt „Drava Life – Integrirano upravljanje rijekom“

Dana 17. lipnja u Legradu na ušću Mure i Drave službeno otvoren projekt „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom”. Razlog odabira upravo ove lokacije za održavanje početne konferencije projekta je i činjenica da će se dio aktivnosti koje su planirane u projektu, a koje će provoditi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko križevačke županije i Hrvatske vode odvijati baš na tom dijelu. Projektni partneri su osim Hrvatskih voda i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko križevačke županije nevladine udruge WWF Austrija i Zeleni Osijek te Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode u Varaždinskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. To je jedini hrvatski projekt odobren kroz program LIFE 2014 za projekte očuvanja okoliša. On predstavlja dobar primjer međusektorske suradnje, kao i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama. Predviđeno trajanje projekta je pet godina, a njegova vrijednost iznosi 4.592.898 eura, a iznos sufinanciranja EU je 60 %.

Na otvorenju projekta iz ministarstva zaštite okoliša bilo je i zamjenik pomoćnica ministra za zaštitu prirode mr. sc. Irina Zupan i zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode dr. sc. Mario Šiljeg koji je službeno i otvorio projekt.

Iz Hrvatskih voda otvorenju projekta prisustvovao je generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković, a iz WWF direktor Adrije mr. sc. Martin Šolar.

U ime Koprivničko križevačke županije prisutne je pozdravila Željka Kolar ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko križevačke županije, u ime Općine Legrad načelnik Ivan Sabolić, dok se u ime svih partnera prisutnima obratio glavni menadžer projekta g. Zdenko Kereša iz Hrvatskih voda.

Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, dr. sc. Mario Šiljeg rekao je da će koristi od projekta biti višestruke i to ne samo za okoliš, nego i za stanovnike koji žive na tom području, te da će uvođenje suvremenih metoda upravljanja prihvatljivih za okoliš pridonijeti će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima duž rijeke Drave. Ti će zahvati, također, uvelike koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u Natura 2000 područjima. Projekt će povećati i rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo koje se njime koristi za ribolov, kupanje i ostale aktivnosti.

Mr. sc. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda napomenuo je da će u projektu planirana obnova rukavaca rijeke omogućiti bolju zaštitu od poplava unutar postojećih poplavnih područja, pridonijeti lokalnom snižavanju vodostaja i preusmjeravanju vodotoka u urbanim područjima, blizu mostova i sela tijekom poplava. Projekt će također pozitivno utjecati na zalihe podzemnih voda jer će se obnavljanjem poboljšati infiltracija riječne u podzemne vode i tako stabilizirati i podići razina podzemnih voda.

Direktor WWF Adrije, mr. sc. Martin Šolar napomenuo je da DRAVA LIFE projekt dokazuje da je moguća konstruktivna suradnja između nevladinog sektora, državnih institucija i lokalne samouprave, a sve za dobrobit prirode i lokalnog stanovništva. On isto tako predstavlja pozitivan primjer suradnje i načina rada na očuvanju prirodnih vrijednosti ne samo za Hrvatsku već i za cijelu regiju te stvara temelje za buduću suradnju.

Svi govornici posebno su isticali i složili se s činjenicom da će ovaj projekt uspostaviti još bolju međusobnu suradnju Hrvatskih voda, županijskih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode te nevladinih organizacija.

Službeni dio početne konferencije završio je nastupomGordane Evačić te izložbom slika na temu Drave i izložbom udruge Hlebinskih slikara, a nakon nastupa učesnici su se uputili naizlet čamcima do Libanovca, europski poznatog i jednog od rijetko sačuvanog staništa bregunica koja je strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj te je zaštićena i u Europskoj uniji.

Kroz planirane aktivnosti projekta ključne prirodne značajke ekosustava rijeke Drave obnovit će se otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem retencijskih područja i prirodnih strmih obala rijeke. Navedeni zahvati uvelike će koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u područjima Natura 2000.

Glavne aktivnosti obnove staništa provest će se na sedam lokacija duž rijeke Drave: Otok Virje (312 – 314,3 rkm), Stara Drava Varaždin (289,3 – 292 rkm), Donja Dubrava – Legrad (240 – 241,45 rkm), Most Botovo (226,6 – 227,9 rkm), Novačka (214 – 217 rkm), Miholjački Martinci (104 – 106 rkm) i Podravska Moslavina (96 – 98 rkm). Radovima na tim lokacijama partneri žele obnoviti i sačuvati 1000 metara dinamičnih riječnih obala, stvoriti 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama, obnoviti ili stvoriti 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima.

U razdoblju provedbe projekta partneri će nastojati smanjiti čovjekovo ometanje riječnih ptica tijekom sezone razmnožavanja te unaprijediti znanje o Naturi 2000 različitim instrumentima za podizanje svijesti kao što su obrazovni centri i staze duž Drave, informativne ploče, informacijske točke, obukom dravskih rendžera te različitim komunikacijskim i obrazovnim materijalima. Uz to, organizirat će se nekoliko izložbi i kampanja u suradnji s lokalnim stanovništvom i školama.

S obzirom na činjenicu da je rijeka Drava u Hrvatskoj jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi, a riječni su ekosustavi spadaju među najugroženije ekosustave u Europi, provedbom različitih projektnih aktivnosti u okviru ovog projekta želi se obnoviti dio ekosustava te rijeke, uspostaviti bolja prekogranična suradnja, podići svijest širih masa o potrebi očuvanja ovog područja, poboljšati ekološko stanje rijeke Drave i njenih ekosustava, te poboljšati obranu od poplava duž 300 kilometara dugog toka rijeke Drave u Hrvatskoj.

Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 1Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 2Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 3Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 4Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 5Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 6Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 7Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 9Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 10

Pocetna- DRAVA LIFE - LEGRAD 17062016 8

Facebook
Twitter
LinkedIn