Search
Close this search box.

Obavijest o mogućnosti ostvarivanja naknade u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2023. godini

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko-križevačke županije Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi od 2010. godine. Međusobna prava i obaveze koje se odnose na sufinanciranje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2023. godini na području Koprivničko-križevačke županije regulirana su ugovorom koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno tom ugovoru Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstva pomoći sufinancira 50 % iznosa naknade po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi dok preostalih 50 % iznosa naknade osigurava Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Obavještavamo vlasnike ili korisnike stambenih ili gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode da i u ovoj 2023. godini mogu ostvariti pravo na naknadu za očuvanje gnijezda rode u iznosu od 92,91 eura po gnijezdu. Ta naknada je namijenjena za trošak koji se odnosi na održavanje, popravak ili druge aktivnosti koje će ti vlasnici poduzeti da bi očuvali to gnijezdo bijele rode.

Za ostvarivanje navedene naknade potrebno je da vlasnik ili korisnik stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekta na kojima se gnijezdo bijele rode nalazi na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica najkasnije do 31. srpnja 2023. godine dostavi osobno ili pošalje poštom slijedeću dokumentaciju:

  • kopiju osobne iskaznice vlasnika ili zastupnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekta na kojima se gnijezdo rode nalazi,
  • kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se gnijezdo rode nalazi,
  • potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka koju možete preuzeti: OVDJE,
  • podatke o IBAN broju računa vlasnika ili zastupnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se gnijezdo rode nalazi i na koji će se uplatiti naknada na obrascu koji možete preuzeti: OVDJE,
  • potpisanu privolu za korištenje osobnih podataka prijavitelja koju možete preuzeti: OVDJE,
  • fotografiju gnijezda bijele rode na koje se odnosi tražena potpora.

Cilj ovog projekta je da se kroz očuvanje i zaštitu populacije bijele rode (Ciconia ciconia) koja je strogo zaštićena vrsta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine“ broj 144/13 i 73/16) pridonese očuvanju ne samo te europske gnjezdarice već i područja u kojem one provode dio svog života i gdje grade svoja gnijezda.

Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2023. godini mogu se dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790 ili putem elektroničke pošte na adresi zastita.prirode.kk-zupanije@kc.t-com.hr ili info@zastita-prirode-kckzz.hr.

Facebook
Twitter
LinkedIn