Search
Close this search box.

Sadnja zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u okviru projekta „Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Koprivničko-križevačke županije“

       Projekt „Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Koprivničko-križevačke županije” provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom, Centrom za urbane i privatne šume iz Varaždina. To je višegodišnji projekt koji je započeo 2014. godine, a nastavlja se i u 2015. godini. U okviru projekta održano je niz informativno-edukativnih predavanja za škole, sudionike aktiva nastavnika i profesora biologije, prirode, geografije, nastavnike razredne nastave, privatne šumoposjednike, sudionike Dana Drave te drugu zainteresiranu javnost. Također je osmišljen i tiskan prigodni edukativno-informativni letak.

Sve aktivnosti projekta usmjerene su na očuvanje bioraznolikosti i estetske vrijednosti krajobraza Koprivničko-križevačke županiji, a cilj im je podizanje svijesti šire javnosti, pogotovo šumovlasnika i školske populacije o važnosti očuvanja biološke raznolikosti i održivog gospodarenja šumama.

Jedna od aktivnosti projekta, kojom je ujedno obilježen i klimatski tjedan provedena je u srijedu 25. ožujka 2015. godine u brojnim školama na području Koprivničko križevačke županije. Bila je to sadnja zavičajnih vrsta drveća i voćkarica. Ukupno dvijesto sadnica oskoruša, divlje trešnje, divlje kruške, oraha i pitomog kestena podijeljeno je svim zainteresiranim školama u našoj županiji kao i nekolicini privatnih šumoposjednika.

Spomenute aktivnosti sadnje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica uz stručni naputak, nadzor i demonstraciju predstavnika Hrvatskog šumarskog instituta, Centra za urbane i privatne šume iz Varaždina mr.sc. Miljenka Županića i predstavnicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Željku Kolar provedene su u Osnovnoj školi „Braća Radić” u Koprivnici, Osnovnoj školi „Antun Nemčić Gostovinski” u Koprivnici, Osnovnoj školi „Đuro Ester” u Koprivnici, te u Gimnaziji „Fran Galović” u Koprivnici.

Cilj svih aktivnosti projekta „Unošenje zavičajnih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šuma na području Koprivničko-križevačke županije” je podizanje svijesti šire javnosti, a prvenstveno školske populacije učenika kao i šumovlasnika o potrebi i značaju održivog gospodarenja, te stvaranje većeg interesa za unašanjem rijetkih i visokovrijednih zavičajnih vrsta drveća u prirodu. Tu se prvenstveno radi o voćkaricama koje uz to što njihovo drvo postiže visoku cijenu na tržištu značajno pridonose očuvanju bioraznolikosti šumskih i drugih ekosustava jer njihove plodove koriste za hranu mnoge vrste ptica i drugih životinja. Osim toga mješovite i biološki raznovrsne šume su stabilnije i otpornije na utjecaj raznih nepovoljnih čimbenika, a sadnja rijetkih i visokovrijednih zavičajnih vrsta drveća u prirodi povećava njen biološki potencijal, estetske vrijednosti krajobraza i postojeće općekorisne funkcije prirodnih područja.

Braca Radic 01Braca Radic 02Braca Radic 03ANG 01ANG 02ANG 03Dj Ester 01Dj Ester 02Dj Ester 03Gimnazija 01Gimnazija 02Gimnazija 03

Facebook
Twitter
LinkedIn