Search
Close this search box.

„Zelena čistka“ u Značajnom krajobrazu Čambina

Tijekom mjeseca travnja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provela je brojne aktivnosti u okviru akcije „Zelena čistka”. Te akcije provedene su na zaštićenim i Natura 2000 područjima kojima ona upravlja sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže. Jedna od tih akcija u kojoj je sakupljeno smeće i otpad provedena je na području Značajnog krajobraza Čambina koje je ujedno i sastavni dio Regionalnog parka Mura-Drava, ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj pod nazivom „Gornji tok Drave” identifikacijskog broja „HR5000014″ važno kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) i „Gornji tok Drave” identifikacijskog broja „HR1000014″ kao područje važno za očuvanje ptica (POP), te od strane UNESCO-a između pet država proglašenog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Uz predstavnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u toj akciji sudjelovali su i predstavnici Hrvatskih šuma Uprave šuma Podružnice Koprivnica, te članovi Hrvatskoga šumarskog društva ogranka Koprivnica. Sudionici akcije podijelili su se u četiri skupine i to na grupe sudionika koja je čistila sjevernu, južnu, istočnu, te zapadnu stranu područja Značajnog krajobraza Čambina. Sakupljene količine smeća i otpada prikupljene su u vreće koje su odložene na hrpu, te nakon akcije adekvatno zbrinute od strane djelatnika Šumarije Repaš. U akciji je učestvovalo 27 sudionika, te je ona još jedan od dokaza uspješne suradnje šumarskog sektora i sektora zaštite prirode u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Facebook
Twitter
LinkedIn