Search
Close this search box.

Započela akcija „Spašavanje vodozemaca na prometnici Koprivnica – Đelekovec u 2024. godini“

Dana 6. ožujka 2024. godine postavljanjem zaštitnih ograda na prometnici Koprivnica – Đelekovec započela je akcija „Spašavanje vodozemaca na prometnici Koprivnica – Đelekovec u 2024. godini“. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije je organizirala i koordinirala predmetnu akciju, a u njoj je sudjelovalo petnaestak učenika Gimanzije „Fran Galović“ Koprivnica i njihovih profesora.
Svrha postavljanja zaštitne ograde je sprečavanje usmrćivanja žaba od strane vozila koja prometuju prometnicom Koprivnica – Đelekovec. Zaštitne ograde postavljene su uz lijevu stranu prometnice u dužini od cca 1 kilometar, a nju čine onduline ploče visine oko 30 centimetara koje su postavljene jedne uz drugu, te pričvršćene metalnim šipkama koje su zabijene u tlo. Uz ogradu na razmaku od cca 10 metra iskopane su rupe u koje su postavljene kante koje služe da u njih padaju žabe, koje će se tijekom akcije prenositi preko ceste u baru. U spomenutu akciju također se uključila i Općina Koprivnički Ivanec koja se pobrinula za vreće za smeće u koje su učenici na lokaciji akcije sakupili smeće i otpad koji je kasnije odvezen i zbrinut.
Žabe spadaju u skupinu vodozemaca koji su jedna od najugroženijih skupina na Zemlji. Kao i ostatak vodozemaca dio života provode u vodi, a dio na kopnu, a od stalih vodozemaca razlikuju se po tome što nemaju rep. Dobri su indikatori bioraznolikosti i važni članovi hranidbenog lanca, te su korisne životinje za dobivanje nekih vrsta lijekova. Razlog njihove ugroženosti najčešće je degradacija i fragmentacija staništa, kao i nepoželjne ljudske aktivnosti u okolišu. Žabe su hladnokrvne životinje čija temperatura tijela ovisi o temperaturi okoline. Tijekom zime žabe hiberniraju zakopane u zemlji, mulju ili sakrivene pod lišćem, a dolaskom viših temperatura oko 15 °C postaju aktivne i kreću na paranje do mrjestilišta. Na mrjestilištu koje čini vodeno stanište žabe polažu svoja jaja. Lokacija predmetne akcije žabama je dobro mjesto za razmnožavanje s obzirom da jednu stranu prometnice čini šumsko, a s druge strane vodeno stanište/bara, ali također to je i vrlo opasna lokacija zbog čega brojne žabe prelaskom preko prometnice budu pregažene.
Kako bi se pridonijelo očuvanju ove ugrožene vrste vodozemaca i ove godine provodi se akcija njihova spašavanja. Akcija će se odvijati tijekom mjeseca ožujka i travnja, a njeno trajanje ovisit će o vremenskim prilikama i temperaturi zraka.

U nastavak akcije „Spašavanje vodozemaca na prometnici Koprivnica – Đelekovec u 2024. godini“ možete se uključiti u aktivnostima identifikacije, prebrojavanja i prijenosa u kante upalih žaba preko ceste u baru, a sve informacije o uključivanju možete pronaći ovdje.

Facebook
Twitter
LinkedIn