Search
Close this search box.

Za učenike Osnovne škole Sokolovac Javna ustanova održala dvije radionice o bioraznolikosti

Kako bi se prezentirala bogata bioraznolikost i krajobrazna raznolikost, te zaštićena i Natura 2000 područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) dana 9. studenog 2023. godine održala je dvije radionice za učenike Osnovne škole Sokolovac. Prva radionica održana je za učenike od 5. do 8. razreda, a druga za učenike 1. do 4. razreda.
Kroz prezentaciju pod nazivom „Bioraznolikost i zaštićena područja Koprivničko-križevačke županije“ učenici su dobili informacije o posebno zaštićenim i Natura 2000 područjima lociranim na teritoriju Koprivničko-križevačke županije.
U prvom dijelu prezentacije učenicima je objašnjeno što su to zaštićena i Natura 2000 područja, njihova kategorizacija i značaj sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Nakon toga im je na kartografskom prikazu prezentirana njihova lociranost u Koprivničko-križevačkoj županiji, te su im dane informacije o svakom pojedinom zaštićenom području, kao i osnovne informacije o područjima ekološke mreže Republike Hrvatske, odnosno Natura 2000 područjima u Koprivničko-križevačkoj županiji. Tu su učenici imali prilike saznati da u našoj županiji postoje raznolika vrijedna staništa bilo da se radi o kopnu ili vodi. Posebno im je naglašena vrijednost naših pješčanih, vodenih, livadnih, šumskih i gorskih staništa, te vrsta koje su vezane za pojedino stanište. Izdvojene su im i neke vrste biljaka i životinja koje žive na pojedinom zaštićenom području, od kojih su neke rijetke, strogo zaštićene i ciljne vrste. Tako su nešto više saznali o mravljem lavu, crnom cjevastom pauku, kao i o nekim ciljnim vrstama poput dabra, livadnih plavaca, ptica i drugih.
Nakon prezentacije održana je radionica u kojoj su se učenici imali prilike kroz praktičan rad slaganjem puzzli o najčešćim biljnim i životinjskim vrstama koje se nalaze na području Regionalnog parka Mura-Drava, demonstracijom leptirovog leta na pokaznim modelima leptira, te pregledom raznih brošura, priručnika, knjiga koje su za njih pripremile djelatnice Javne ustanove bolje upoznati s bioraznolikosti područja Koprivničko-križevačke županije.
Puni novih informacija o važnosti očuvanja bioraznolikosti, te zaštićenim područjima koja se nalaze u Koprivničko-križevačkoj županiji, učenici su iskazali veliki interes za posjetom nekih o njih kako bi dodatno proširili svoja znanja. 

Facebook
Twitter
LinkedIn