Za 120 učenika Osnovne škole Krunoslava Kutena iz Vrbovca održana terenska nastava na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervat Đurđevački pijesci

Dana 26. rujna 2023. godine 120 učenika, 1. i 3. razreda Osnovne škole Krunoslava Kutena iz Vrbovca u sklopu terenske nastave posjetili su Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci.
Na tom području dočekale su ih predstavnice Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko križevačke županije (u daljnjem tekstu Javna ustanova) koje su im održale edukativno predavanje o tom posebno zaštićenom području.
Na samom početku učenicima su dane informacije o nastanku i podrijetlu Đurđevačkih pijesaka, svrsi i cilju njihove zaštite, njihovog izgleda u prošlosti, te aktivnostima provedenih u cilju njihova smirivanja. Nakon toga učenici su kroz šetnju po poučnoj stazi razgledali Hotel za kukce, te ga usporediti sa hotelom za kukce koji se nalazi u dvorištu njihove škole. Predstavnice Javne ustanove informirale su ih o raznim vrstama kukaca koji obitavaju u tom hotelu, a posebno su se osvrnule na vrstu leptira danja medonjica koja je ciljna vrsta leptira na području Posebnog geografsko-botaničkog rezervat Đurđevački pijesci kao i područja ekološke mreže Natura 2000 HR2000571 pod nazivom Đurđevački peski. Osim toga spomenule su i pčele koje borave u dijelu hotela za kukce koji je ispunjen bambusovim šupljim stabljikama, te mrave koji borave u šupljinama rupičastih blokova. Nakon razgledavanja hotela za kukce i u nastavku obilaska kroz poučnu stazu učenicima su prezentirane specifičnosti reljefa i pripadajuća vegetacija. Posebni osvrt dan je na pješčarsku vegetaciju koja raste uz stazu, te na specifične biljke pješčarke od kojih su neke i endemi. Također učenicima su dane informacije i o životinjskim vrstama koje žive na tom području, a pogotovo o vrstama koje su učenici mogli i vidjeti. Na taj način učenici su kroz priču upoznali skakavca nosatu šašku, mravljeg lava, guštera zelembaća, crnog cjevastog pauka, uholažu i brojne druge. Posebni interes učenika izazvale su informativno-edukativne table i ploče kroz čiji su sadržaj dobili dodatne informacije o specifičnosti pješčarskog staništa Posebnog geografsko-botaničkog rezervat Đurđevački pijesci, njegovoj bioraznolikosti i krajobraznoj raznolikosti.  
Na kraju terenske nastave učenici su završili igranjem u pijesku, te puni pijeska, znanja i dojmova sa ovog specifičnog područja, zajedno sa svojim nastavnicima uputili su se prema autobusima kako bi dalje nastavili put.

Facebook
Twitter
LinkedIn