Search
Close this search box.

Učenici Osnovne škole Đulovac i Bastaja u okviru terenske nastave posjetili posebne rezervate Đurđevačke pijeske i Crne jarke

Dana 3. svibnja 2023. godine, devedeset šest učenika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i to iz Osnovne škole Đulovac i njene područne škole Bastaja u okviru terenske nastave posjetili Posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci i Posebni rezervat šumske vegetacije “Crni jarki”. To su bili učenici petih, šestih, sedmih i osmih razreda, a u njihovoj pratnji bilo je i devetoro nastavnika.

Nakon dolaska na područje Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci dočekala ih je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije pozdravila ih prigodnim riječima. Nakon toga uz zajedničku šetnju po edukativnoj poučnoj stazi kroz prigodno edukativno predavanje i prezentaciju učenicima su dane informacije o nastanku i porijeklu Đurđevačkih pijesaka, svrsi i cilju zaštite Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci, kao i o ciljevima zaštite i ciljnim vrstama tog Natura 2000 područja. Osim toga na info-edukativnim tablama i oznakama oni su imali prilike pročitati dodatne informacije o tom višestruko zaštićenom području. Upoznati su i s raznim aktivnostima i projektima koje Javna ustanova provodi u cilju publiciranja i očuvanja te jedine tzv. hrvatske pustinje ili Hrvatske Sahare.

Nakon posijte Hrvatskoj Sahari učenici su se zaputili na zaštićeno područje Posebnog rezervata šumske vegetacije “Crni jarki” . Tu je također održano edukativno predavanje i prezentacija tog jedinstvenog šumskog područja koji karakterizira suma crne johe koja je u Europi jedna od najugroženijih vrsta drveća. Dodatne informacije o tom šumskom ekosustavu dali su i predstavnici Hrvatskih šumama, Šumarijom Đurđevac, koja je nositelj gospodarenja tim šumskim područjem.

Edukativna predavanja i prezentacija ekološki vrijednih i zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji samo je jedna od niza aktivnosti koje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provodi za posjetitelje i učenike ne samo iz Koprivničko-križevačke županije već i drugih dijelova Republike Hrvatske.

Facebook
Twitter
LinkedIn