Search
Close this search box.

U suradnji s Osnovnom školom Andrije Palmovića Rasinja na području Regionalnog parka Mura-Drava održan akcijski dan

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) i Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek (u daljnjem tekstu: Zeleni Osijek) za učenike Osnovne škole Andrije Palmovića Rasinja, dana 27. listopada 2023. godine organizirala je akcijski dan koji je održan u Regionalnom parku Mura-Drava na području u blizini ušća Mure u Dravu. U akcijskom danu sudjelovalo je preko sto sudionika i to 97 učenika koji su bili u pratnji svojih nastavnika. Tema akcijskog dana bila je upoznavanje invazivnih stranih vrsta, te uklanjanje najzastupljenije invazivne biljne vrste na tom području, odnosno na rubnom dijelu obale rijeke Drave uzduž poučne staze koju je u okviru projekta „DRAVA LIFE“ na području ušća Mure u Dravu formirala i izradila Javna ustanova. Prije početka akcije učenici su od strane djelatnica Javne ustanove informirani o tome što su to invazivne strane vrste, njihovoj štetnosti za autohtone vrste, te potrebi njihove kontrole i uklanjanja. Nakon toga poseban osvrt dan je na invazivne strane vrste koje su zabilježene na području provedbe akcijskog dana, odnosno čivitnjaču ili amorfu. Predstavnik Zelenog Osijeka na praktičan način demonstrirao je način uklanjanja i zbrinjavanja čivitnjače ili amorfe, te su učenicima podijeljeni prigodni alati i oprema kojima su se oni sami uklanjali amorfu koju su poslije toga sakupljali u vreće. Osim praktičnog dijela učenici su od djelatnica Javne ustanove dobili informaciju kako postupiti ako vide invazivnu stranu vrstu, te gdje mogu prijaviti svoja opažanja.

Facebook
Twitter
LinkedIn