Search
Close this search box.

U Koprivničko-križevačkoj županiji na obnovljenom nasipu Komatnica-Ledine u Gabajevoj Gredi obilježen Svjetski dan voda

Dana 22. ožujka 2024. godine u Koprivničko-križevačkoj županiji na obnovljenom nasipu Komatnica-Ledine u mjestu Gabajeva Greda obilježen Svjetski dan voda, te je u njemu sudjelovala i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Glavni organizatori tog događaja bili su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode i Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“. Na obilježavanju bio je nazočan Ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, te njegov zamjenik Ratimir Ljubić, pročelnica Melita Ivančić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima, ravnatelj Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“ Mario Šiljeg, te načelnica Općine Hlebine Božica Trnski. Također na obilježavanju su prisustvovali i predstavnici Hrvatskih šuma, Javne vatrogasne postrojbe, Hrvatske gorske službe spašavanja, Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, predstavnici medija, te učenici i njihovi nastavnici Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje, Područne škole Josipa Generalića Hlebine i Osnovne škole Gola.
Generalni direktor Hrvatskih voda predstavio je aktivnosti koje su provedene tijekom projekta obnove nasipa koji je bio izložen poplavom rijeke Drave uslijed koje je došlo do njegova puknuća u kolovozu 2023. godine. Naglasio je kako rijeka Drava ojačavanjem nasipa i izgradnjom novog rukavca više ne predstavlja prijetnju lokalnom stanovništvu koji žive na tom području.
U svom obraćanju Ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan izrazio je zadovoljstvo provedenim aktivnostima. Rekao je kako je upravo zbog takvih situacija bitna edukacija o utjecajima klimatskih promjena kao i potreba očuvanja vodnih resursa. Također zahvalio se mještanima i tijelima koji su aktivno sudjelovali u sanaciji tijekom i nakon poplavljenog područja.
Župan Darko Koren također se zahvalio svim mještanima i tijelima koji su pridonijeli svojim aktivnostima u obrani od poplava, te je naglasio dobru suradnju Županije i Hrvatskih voda, te važnost projekata Javne ustanove vezene za vode i vodena staništa. Napomenuo je kako će u cilju jačanja sustava obrane od poplava i stvaranja optimalnih sigurnosnih uvjeta Županija i dalje surađivati s Hrvatskim vodama, te pratiti njihove aktivnosti.
Načelnica Općine Hlebine također je izrazila svoje zadovoljstvo provedenim aktivnostima koje su od velikog značaja za to područje i njegovo očuvanje.
Nakon prigodnih govora svi prisutni obišli su novi rukavac rijeke Drave na području Gabajeve Grede koji je napravljen u sklopu projekta „DRAVA LIFE“, a u kojem je Javna ustanova jedan od partnera.
U sklopu događaja predstavnici Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“ na području novog rukavca proveli su i radionicu za učenike osnovnih škola u kojoj su im kroz prezentaciju i edukativne materijale pokazali kako se radi analiza vode. 
Lokacija spomenutog rukavca nalazi se na zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava, koje je ujedno i sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 područja važno kao područje očuvanja značajno za vrste, stanišne tipove, te ptice. Osim toga, to područje je i sastavni dio proglašenog od strane UNESCO-a Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država. Novoizgrađeni rukavac ne samo da će pomoći u obrani od poplava, već će stvoriti povoljno stanište za brojne biljne i životinjske vrste koje se nalaze na tom području.

Facebook
Twitter
LinkedIn